czwartek, 21 października 2021 Imieniny: Urszula, Hilaria

10 lat współpracy z Przemyślanami

Rok 2018 to rok jubileuszowy dla Skawiny i Przemyślan. 10 lat temu, 11 listopada 2008 r., sprawujący wówczas urząd burmistrzowie, Adam Najder i Petro Buczok, podpisali umowę o współpracy partnerskiej między Skawiną a Przemyślanami. 16 czerwca 2018 r. odbyła się uroczysta Gala z okazji 10-lecia współpracy.

Uroczysta Gala odbyła się w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Antoni Holik dyrektor Biura Senatora RP Marka Pęka i zarazem przewodniczący Zarządu Osiedla Korabniki, Maksym Muzyczko Wicekonsul Generalny Ukrainy w Krakowie, delegacja Przemyślan z Burmistrzem Aleksandrem Zozyulią, delegacja z Hürth z Burmistrzem Dirkiem Breuerem, delegacja z Turcianskich Teplic z Miroslavem Tribulikiem, Radni Powiatu Krakowskiego Krzysztof Gębala i Stanisław Żak, prezydium Rady Miejskiej w Skawinie – przewodniczący Witold Grabiec, wiceprzewodnicząca Ewa Masłowska, wiceprzewodniczący Antoni Bylica, wiceprzewodniczący Ryszard Majdzik, Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Monika Bednarz nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Maria Repeta nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie, ks. Wiesław Baniak i brat Marcin Mistur z Centrum Don Guanella, Honorowi Członkowie SSPM Janina Kusina-Miziołek i Franciszek Mirocha, byli prezesi SSPM Elżbieta Baran, Ewa Malinowska i Sergiusz Romański, Zarząd i członkowie SSPM, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4.

Uroczystość rozpoczęły Anita Karczewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 oraz prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz, które w języku ukraińskim i polskim powitały zgromadzonych gości, zapraszając równocześnie na część artystyczną, przygotowaną specjalnie na Galę przez nauczycieli i uczniów SP4. Piękny, wzruszający występ uczniów Szkoły, ujął i zachwycił wszystkich zgromadzonych, a odśpiewana „Czerwona ruta” poruszyła serca wszystkich.

Po części artystycznej, prezes SSPM Krystyna Droździewicz odczytała list Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy. W oficjalnej części głos zabrała Krystyna Droździewicz, Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko oraz Aleksander Zozulya, Burmistrz Przemyślan. Nie brakło podsumowań dziesięciu lat współpracy, podziękowań oraz pamiątkowej patery, którą Norbert Rzepisko wręczył Aleksandrowi Zozulyi.

W kolejnej części programu, Krystyna Droździewicz – prezes SSPM oraz Małgorzata Kopeć – wiceprezes, wręczyły pamiątkowe statuetki Honorowego Członka SSPM Aleksandrowi Zozulyi oraz zasłużonego dla współpracy między Skawiną i Przemyślanami:

– burmistrzom Aleksandrowi Zozulyi, Pawłowi Kolasie, Adamowi Najderowi, Petro Buchokowi,
– prezesom SSPM Ewie Malinowskiej i Sergiuszowi Romańskiemu,
– mieszkańcom Przemyślan – ks. Piotrowi Smolce i Irenie Romanczuk,
– Grażynie Wójcik, dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
– Anicie Karczewskiej, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4.

Część oficjalną zakończyła prezentacja multimedialna, przedstawiająca historię kontaktów pomiędzy naszymi miastami oraz efekty współpracy, przygotowana przez Małgorzatę Kopeć oraz wystawa fotograficzna przygotowana przez Małgorzatę Kopeć, Krystynę Droździewicz i Joannę Chodor.

Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 4 poprzedziły Międzynarodowe Zawody Strażackie, w których oprócz drużyn z terenu gminy Skawina w sobotnie przedpołudnie wzięły udział: drużyna z Przemyślan z koordynatorem Vitalijem Patrunem, drużyna strażacka z Hürth z koordynatorem Petrem Zachertem oraz drużyna strażacka z Holešova z koordynatorem Petrem Šidlikiem.

Po części oficjalnej odbyła się zabawa w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II, zorganizowana przez OSP Skawina II oraz OSP Kopanka.

W niedzielne przedpołudnie goście z miast partnerskich odwiedzili Błonia Skawińskie i Alejkę Miast Partnerskich. Po spacerze, o godz. 13.30 odbyła się msza św. w Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, koncelebrowana przez ks. Jana Reczka oraz ks. Piotra Smolkę z Przemyślan, po której jak i po porannych mszach świętych, mieszkańcy Skawiny składali dobrowolne ofiary na rzecz odnowy Kościołów na Ukrainie w okolicach Przemyślan, gdzie proboszczem jest ks. Piotr Smolka. Po mszy świętej goście opuścili Skawinę.

Dopełnieniem prezentu przekazanego gościom z zagranicy, była publikacja pt. „Miasta partnerskie Skawiny” – dwujęzyczna, polsko-angielska, w części dedykowanej Przemyślanom przetłumaczona również na język ukraiński. Publikacja wydana nakładem Gminy Skawina, opracowana przy współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie.

Historia i efekty kontaktów partnerskich pomiędzy Skawiną a Przemyślanami

Pierwsze kontakty z Przemyślanami – ukraińskim miastem partnerskim Skawiny – zapoczątkowała w 2008 r. Maria Repeta, pracująca w Przedszkolu Nr 3 w Skawinie, nawiązując korespondencję z Ireną Romanczuk z przedszkola „Soneczko” w Przemyślanach.

Kolejnym krokiem i zarazem przełomem były rozmowy Ewy Malinowskiej, ówczesnej Prezes SSPM z Burmistrzem Petro Buczokiem (nieoceniona wtedy okazała się pomoc ambasady Polskiej w Kijowie), która entuzjastycznie zareagowała na propozycję nawiązania kontaktów pomiędzy Skawiną a Przemyślanami. W Przemyślanach jest duża grupa Polaków skupionych przy parafii Rzymsko-Katolickiej Świętych apostołów Piotra i Pawła oraz Salezjanie – kolejne etapy współpracy polegały na próbach skontaktowania się z nimi i zarażenia ideą partnerstwa miast. Wszyscy mieli nadzieję na owocną współpracę na wielu płaszczyznach i z niecierpliwością czekali na dalszy rozwój, tak pięknie i obiecująco zapoczątkowanej znajomości.

Pierwsze spotkanie z przyjaciółmi z Przemyślan miało miejsce w Skawinie w maju 2008 r. podczas Dni Partnerstwa Miast, kiedy na zaproszenie Burmistrza Adama Najdera przyjechała delegacja na czele z Panem Jozefem Kuzmą Zastępcą Burmistrza Przemyślan.

W dniach 12 – 14 września 2008 r., odbyła się pierwsza oficjalna wizyta w Przemyślanach, z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisławem Żakiem na czele, której celem było wręczenie zaproszenia dla burmistrza Przemyślan Petro Buchoka na uroczystość podpisania umowy Partnerskiej między naszymi miastami.

Efektem spotkań było podpisanie oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Skawiną, a Przemyślanami w dniu 11 listopada 2008 r. w Skawinie, w trakcie uroczystej Sesji Rady Miejskiej podczas obchodów Święta Niepodległości.

Kolejny rok przyniósł pierwsze efekty podpisania współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami. Już w marcu 2009 r., Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zorganizowało pomoc rzeczową dla dzieci z Przemyślan. Zbiórka darów przebiegająca pod hasłem „Podaj dalej” odbyła się we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy Skawina, które 30 marca 2009 r. skawińska delegacja na czele z ówczesną Prezes SSPM Ewą Malinowską, zawiozła na Ukrainę.

W maju tego samego roku delegacja z Przemyślan wzięła udział w Dniach Skawiny i uroczystościach odsłonięcia Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i otwarciu Szlaku Papieskiego, a w dniach 10 – 16 lipca do Skawiny przyjechała 38-osobowa grupa dzieci z Przemyślan wraz z nauczycielami. Letni wypoczynek zorganizowany przy współpracy Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Urzędem Miasta i Gminy Skawina, wypełniony był wieloma atrakcjami.

Z kolei w dniach 19 – 25 sierpnia 2009 r., 38-osobowa grupa członków SSPM oraz mieszkańców Gminy Skawina gościła w Przemyślanach. Ideą wyjazdu było przede wszystkim bliższe poznanie z mieszkańcami miasta, odwiedzenie przemyślańskich szkół i przedszkoli, udział w uroczystości podpisania (ratyfikowania) przez burmistrzów Adama Najdera i Petro Buchoka oraz przedstawicieli Rad Miejskich, umowy partnerskiej.

W związku z epidemią grypy na Ukrainie, w listopadzie 2009 roku Gmina Skawina oraz Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zorganizowały akcję „Leki dla Przemyślan”, w ramach której zorganizowano pomoc humanitarną – zbiórkę środków farmaceutycznych i higienicznych dla mieszkańców Przemyślan.

Okazją do bliższego poznania się i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami i ich mieszkańcami jest realizacja projektów, szczególnie w zakresie: wymiany dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, sportu i turystyki.

W ramach wymiany młodzieży, zrealizowano 10 dużych projektów, w których wzięli udział uczniowie ze szkół w Przemyślanach oraz uczniowie gminnych szkół: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2, Zespołu Katolickich Szkół oraz Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie Sergiusza Romańskiego i Arkadiusza Wrzoszczyka, którzy byli autorami i realizatorami wszystkich projektów SSPM oraz dorobek nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy od 2014 r. realizują projekty dostosowane do wymagań swoich podopiecznych.

Uczniowie z Przemyślan wzięli udział w pięciu międzynarodowych konkursach plastycznych. Dorośli mieszkańcy gminy pięciokrotnie gościli w Przemyślanach i zwiedzali zakątki Ukrainy. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zorganizowało kilka akcji charytatywnych, zbierając m.in.: zabawki, artykuły biurowe, leki, środki opatrunkowe, bieliznę termoaktywną; władze miasta ufundowały zaś ambulans z wyposażeniem. Corocznie spotykają się delegacje oficjalne, wizytując się na różnych uroczystościach patriotycznych, dożynkach gminnych, spotkaniach studyjnych, konferencjach. Można więc żywić nadzieję, że tak owocna przyjaźń będzie się rozwijać i w kolejnych latach.

Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć, źródło: SSPM