środa, 24 lipca 2024 Imieniny: Kinga, Krystyna

Jest nowy ranking gmin. Skawina wysoko

W tym roku, wśród 179 gmin, Skawina znalazła się na 10. miejscu! Przypomnijmy: Ranking Gmin Małopolski opracowywany przez MISTiA w Krakowie wraz z Urzędem Statystycznym w Krakowie ma na celu wytypowanie gmin, które wyróżniają się na tle innych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ranking Gmin Małopolski jest inicjatywą realizowaną od 2010 roku przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) wraz z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Organizatorzy mają nadzieję, iż przeprowadzane analizy będą stanowiły podstawę dla rozmów dotyczących strategicznych kierunków rozwoju zarówno całego regionu, jak i zarządzania lokalnego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy z terenu województwa małopolskiego, z wyjątkiem miast będących na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza oraz Tarnowa.

W poprzednich latach Gmina Skawina również zajmowała miejsca w czołówce rankingu:

2016 – 12. miejsce
2015 – 6. miejsce
2013 – 8. miejsce

Poniżej prezentujemy listę wskaźników, na podstawie których przygotowano tegoroczny ranking:

– Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.).
– Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.).
– Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.).
– Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca.
– Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.).
– Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności.
– Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach.
– Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat.
– Saldo migracji na 1000 ludności.
– Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca.
– Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy.

Pełny ranking: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: UMiG