poniedziałek, 25 października 2021 Imieniny: Daria, Wilhelmina

100 tys. na stołówki

Burmistrz Norbert Rzepisko odebrał z rąk wojewody Piotra Ćwika promesę na dofinansowanie dwóch szkolnych stołówek – w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radziszowie oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie.

Oba dofinansowania zakładają doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących obecnie stołówek szkolnych. Wsparcie finansowe dla obu szkół wynosi 80 tys. złotych. Gmina Skawina dodatkowo dokłada do programu 20 tys. zł, zatem stołówki w obu szkołach zostaną gruntownie doposażone w nowoczesny sprzęt za kwotę 100 tys. zł.

– Te pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie bazy stołówkowej oraz poprawę zaplecza kuchennego, czyli wymianę sprzętów, mebli i naczyń. W tym roku dofinansowanie o łącznej kwocie 40 milionów złotych wędruje do samorządów z terenu całego województwa małopolskiego – powiedział wojewoda Piotr Ćwik

– Ta pomoc jest dla nas bardzo ważna. Każdy z nas mając własną kuchnię wie, jak drogie są sprzęty kuchenne te indywidualne. Profesjonalne wyposażenie używane w kuchniach szkolnych jest abstrakcyjnie wręcz drogie. To wsparcie finansowe da możliwość gotowania na nowoczesnym sprzęcie. To dofinansowanie to wielkie zobowiązanie i dziękuję za nie – mówi burmistrz Norbert Rzepisko.

Wsparcie finansowe na łączną kwotę blisko 160 tysięcy złotych zostało przyznane w ramach modułu trzeciego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Został on opracowany po to, by stołówki szkolne stały się miejscami przyjaznymi i estetycznymi. W programie przewidziany jest obowiązkowy wkład własny Gminy w wysokości minimum 20 proc. środków niezbędnych do realizacji zadania.

Źródło: UMiG