czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

13 nagrobków zyskało nowe oblicze

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny od 10 lat prowadzi zbiórki na skawińskich cmentarzach. Z zebranych pieniędzy odnawia ważne historycznie pomniki.

Wszystko zaczęło się w 2007 roku. Wtedy zarząd TPS-u z Janem Listkiewiczem na czele postanowił ocalić od zapomnienia stare, zabytkowe nagrobki należące do zmarłych, którzy w jakiś sposób zapisali się w historii miasta.

Jak możemy zobaczyć nie jest ich wiele, jest zaledwie kilkadziesiąt. Ale to co zostało należy zachować i ocalić dla młodych pokoleń – mówi Stanisław Grodecki prezes Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Pierwszy raz wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami można było spotkać 1 listopada 2007 roku. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny kwestowali wtedy tylko na cmentarzu parafialnym i zebrali ponad 6 tysięcy złotych. Z roku na rok kwoty zebrane przez TPS były coraz większe.

Do tej pory stowarzyszenie dokonało renowacji 13 pomników:

– Kwatera powstańców styczniowych, grób Józefa Kiełbusa

– Rotmistrza Józefa Zaręby.

– Marii Ocetkiewiczowej

– Ks. Jan Mordziński

– Ks. Józef Oleaczek

– Obelisk Głowny „Odpoczna -Wstaną

– Grób sędziego Jakóba Chmielarczyka

– Grób  Teresy i Michała Szklarskich

– Nagrobki Dziedziców Korabnik

– Nagrobek ks. Teofila Flisa

– Nagrobek ks . Jana Kantego Zegadłowicza

– Nagrobek Olenki Lewik

– Nagrobek ks Jana Siby

– Grób Nieznanego Żołnierza (w trakcie renowacji)

Fundusze zebrane podczas kwest w listopadzie 2014 i 2015 roku zostały przeznaczone na renowację Grobu Nieznanego Żołnierza. – Jest to większa inwestycja, podzielona na okres dwuletni – przyznaje Grodecki. W roku 2015 Towarzystwo Przyjaciół Skawiny dokonało pierwszej części renowacji. Głównym celem tej inwestycji była poprawa stanu technicznego oraz przywrócenie pomnikowi pierwotnych walorów artystycznych.

Z jego powierzchni usunięto mchy i porosty. Nagrobek umyto, a czarną uszczelniającą patynę usunięto z powierzchni stosując odpowiednie zabiegi konserwatorskie. Usunięte zostały nieestetyczne boczne tak zwane donice w kształcie koryt. Powierzchnię nagrobka zakonserwowano, inskrypcje na płycie podmalowano. Wszystkie te prace znacząco poprawiły jego wygląd – dodaje Grodecki.

W drugim etapie TPS planuje uzupełnić Grób Nieznanego Żołnierza w dodatkowe tablice z nazwiskami wszystkich mieszkańców Skawiny i okolicznych miejscowości związanych ze Skawiną, którzy zostali zamordowani lub zaginęli w czasie II Wojny Światowej od września 1939 roku do maja 1945 roku.

Przypomnijmy, że wszystkie osoby zaginione w czasie I Wojny Światowej mają swoją tablicę pamiątkową zamontowaną w kościele parafialnym w Skawinie. Natomiast nazwiska, mieszkańców Skawiny zaginionych podczas II Wojny Światowej nie są znane.

TPS nie chce żeby ktoś został pominięty, dlatego żeby tablica mogła powstać, wolontariusze potrzebują informacji o osobach, które wojny nie przeżyły lub w czasie jej trwania zaginęły.

Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców Skawiny. Do wszystkich sympatyków i członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Do wszystkich zwolenników historii lokalnej. Jeżeli posiadacie informacje o ludziach zaginionych w czasie II wojny Światowej, prosimy o dostarczenie, przekazanie tych informacji do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – apeluje Grodecki.

Na informacje od skawinian TPS będzie czekał do połowy lipca.

ak