środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Możliwość wystąpienia ptasiej grypy

W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, iż w przypadku wykrycia jej objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Burmistrza lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.
Objawy choroby u drobiu:

 • upadki, spadek spożycia paszy i wody, spadek nieśności, odbarwienie skorupy jaj, objawy ze strony układu oddechowego (rzężenie, charczenie, kichanie, kaszel), biegunka, zasinienie i obrzęk dzwonków i głowy, śluzowy wyciek z nosa, objawy nerwowe (niezborność ruchów, drgawki).

Do czasu przybycia odpowiednich służb należy wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i sprzedaży mięsa, innych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zwłok, paszy, ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiły objawy wskazujące na ptasią grypę.

W przypadku wykrycia objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić:

 • Powiatowego Lekarza Weterynarii:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków
  tel./fax: 12 411 25 69, e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
 • lub Burmistrza:
  za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  ul. Rynek 3, 32-050 Skawina
  tel.: 12 277 01 53, e-mail: ros@um.skawina.net
 • lub najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Uwaga:

 • Drób należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach;
 • Ptakom pozostającym w zamknięciu należy zapewnić dobre warunki zoohigieniczne;
 • Należy szczelnie zamykać pojemniki z paszą i wodą, aby zabezpieczyć je przed dostępem ptaków dzikich;
 • Przed wejściem do kurnika należy: umyć ręce i założyć odzież i obuwie ochronne, których nie używa się do innych prac, po wyjściu pozostawić odzież i obuwie ochronne w kurniku i ponownie umyć ręce;
 • Przed wejściem do gospodarstwa i do kurników należy rozłożyć maty nasycone roztworem odkażającym o właściwym stężeniu i dbać o jego stałe uzupełnianie;
 • Należy ograniczyć ruch ludzi postronnych i obcych pojazdów na terenie gospodarstwa (paszowozy, maszyny gospodarskie) oraz obrót drobiem.

Źródło: ROŚ

ptasia