niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

18-tka z Europą. Znamy zwycięzców

We wtorek, 27 marca, w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbył się XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy – 18-tka z Europą. W tegorocznym, dwuetapowym turnieju wzięło udział 6 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego.

XVIII Turniej przebiegał w dwóch etapach; indywidualnym, w którym uczestnicy mieli do rozwiązania test obejmujący wiedzę o Europie i drużynowym, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania z geografii, historii, kultury, nauki oraz integracji europejskiej. Podczas turnieju uczniowie zmierzyli się również z pytaniami na temat 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach realizowanego w ZSTE projektu „Nasza Niepodległa”.

W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: LO ze Skawiny, LO z Krzeszowic, ZSiPO ze Skały, ZSP z Giebułtowa, ZSRCKU z Czernichowa, ZKS ze Skawiny i ZSTE ze Skawiny.

Wyniki części indywidualnej:

I miejsce – Karol Gurtkiewicz LO Krzeszowice
II miejsce – Kacper Wicherek ZSTE Skawina
III miejsce – Przemysław Godyń LO Krzeszowice
IV miejsce – Ernest Frosik ZSiPO Skała
V miejsce – Aleksandra Piszczek ZSTE Skawina
VI miejsce – Paweł Chuderski LO Krzeszowice
VII miejsce – Bartosz Golda ZKS Skawina
VIII miejsce – Tetiana Kaminska ZSiPO Skała
IX miejsce – Wiktoria Pięta ZSTE Skawina
X miejsce – Weronika Kilarska LO Skawina

Wyniki części drużynowej:

I miejsce – ZSTE Skawina
II miejsce – LO Krzeszowice
III miejsce – ZKS Skawina
IV miejsce – ZSP Giebułtów i ZSRCKU Czernichów
V miejsce – ZSiPO Skała
VI miejsce – LO Skawina

XX i XXI wiek przyniósł wiele zmian dla Polski i Polaków – Dwie Wojny Światowe, Zimną Wojnę, Czasy Komunistyczne, Obrady Okrągłego Stołu, Wybory do Sejmu Kontraktowego, pierwszy niekomunistyczny Rząd Tadeusza Mazowieckiego, uchwalenie Konstytucji, przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej to najważniejsze z nich. Znajomość historii współczesnej jest ważnym elementem świadomości obywatelskiej. Powiatowe Turnieje Wiedzy o Europie są doskonałym sprawdzianem wiedzy i wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Uczestnikom turnieju gratuluję doskonałej wiedzy, nauczycielom satysfakcji a Państwu, którzy objęli honorowym patronatem XVIII Powiatowym Turniejem Wiedzy – 18-tka z Europą i ufundowali wspaniałe nagrody składam podziękowanie w imieniu uczestników, nauczycieli i organizatorów. Do zobaczenia za rok na XIX Turnieju Wiedzy o Europie – mówił Andrzej Ciaptacz, pomysłodawca i organizator turnieju, a przede wszystkim nauczyciel i wychowawca w ZSTE w Skawinie.

Honorowy patronat nad XVIII Turniejem objęli: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, prof. Kazimierz Karolczak – JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Włodzimierz Roszczynialski – JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Wacław Gregorczyk – Burmistrz Gminy Krzeszowice, Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów.

Źródło: ZSTE w Skawinie