niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

19 uczestników w konkursie pieśni

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach, zgodnie z dwunastoletnią już tradycją, zorganizowali międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych. W tym roku wzięło w nim udział 19 uczestników z dziesięciu szkół z gminy Skawina. Występy jak co roku stały na bardzo wysokim poziomie.

Autorami pieśni patriotycznych byli zarówno wielcy poeci, jak i bezimienni autorzy, obserwatorzy, ale także uczestnicy wojen i powstań narodowowyzwoleńczych. Ich słowa uświadamiają współczesnemu pokoleniu, jak trudna była droga Polski i Polaków do odzyskania niepodległości, jak wiele krwi wylano i jak wiele ofiar pogrzebano, ukazują tragizm często bratobójczej walki.

Mając to wszystko na uwadze i wierząc w słuszność stwierdzenia ?kto nie pamięta historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie?, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach już od 12 lat organizują Konkurs Pieśni Patriotycznych. Celem imprezy jest skłonienie młodzieży do refleksji nad przeszłością naszej Ojczyzny i uświadomienie jej, że o tak ciężko zdobytą wolność trzeba dbać i pielęgnować ją jak coś niezwykle cennego.

Konkurs cieszy się nieustannym zainteresowaniem, co motywuje organizatorów do dalszych wyzwań. W tym roku aż 19 młodych artystów z dziesięciu szkół podstawowych z terenu gminy przybyło na konkurs w asyście nauczycieli muzyki, którzy mieli niewątpliwy udział w sukcesie swoich podopiecznych. Ponadto na widowni zasiedli goście zaproszeni przez dyrektor Joannę Chodor: Anastazja Koczur, Anita Karczewska, Agnieszka Sekuła. Konkurs uświetnił występ dyrektora Szkoły Muzycznej w Skawinie Konrada Szoty, który zaśpiewał dla zebranych dwie pieśni przy akompaniamencie Roberta Budzynia.

Występy jak co roku stały na bardzo wysokim poziomie. Uczestników oceniało jury w składzie: dyrektor Szkoły Muzycznej Konrad Szota, Małgorzata Pawlica i Maria Windak, które wyłoniło następujących zwycięzców XII edycji Konkursu:

GRAND PRIX – Zofia Okarmus, Szkoła Podstawowa nr 3 im. KEN w Skawinie

I MIEJSCE – Julia Dąbrowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 2 w Radziszowie

II MIEJSCE – Aleksandra Ziarko, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

III MIEJSCE – Julia Kubas, Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Rzozowie

WYRÓŻNIENIA

– Karolina Marzec, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
– Tymoteusz Iwanów, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
 -Hanna Sajdak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
– Dawid Baltaza, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 2 w Radziszowie
– Natalia Figuła, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach
– Wiktoria Koza, Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
– Julia Jurczyk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
– Zofia Holik, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Na zakończenie dyrektor Joanna Chodor wręczyła uczestnikom nagrody, a na ręce nauczycieli złożyła podziękowania za przygotowanie uczniów do Konkursu i umożliwienie im udziału. Każdy z uczestników otrzymał drobny pamiątkowy upominek, natomiast zwycięzcy zostali obdarowani statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Wszystkie nagrody pochodziły od darczyńców.

Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach pragnie przekazać najszczersze podziękowania za pomoc w organizacji powyższego przedsięwzięcia Bożenie Malec, Magdalenie Sikorze, Marii Windak, Januszowi Wąsiołkowi – Metalex, Ryszardowi Marchewce (Zakład Rzemieślniczy), Cukierni „Suprajs” w Wielkich Drogach, Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach, Danucie i Kamilowi Barcikom (SKW Racing Park w Skawinie).

Źródło: SP w Wielkich Drogach