niedziela, 11 kwietnia 2021 Imieniny: Filip, Leon

4 miliony dla Skawiny

Skawina otrzyma 4 miliony złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

  • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce),
  • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek),

W tym:

  • 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty),
  • 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce).

Źródło: UMiG, MUW