sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

56 kontroli, trzy prawa jazdy zatrzymane

Przejście dla pieszych ma szczególne znaczenie w ruchu drogowym. Na jego obszarze obowiązują ściśle określone zasady. Niestety, zarówno piesi, jak i kierowcy często zapominają o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa.

W tym celu w czwartek 6 lutego na terenie naszego powiatu policjanci drogówki przeprowadzili akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Były to wzmożone działania, polegające na bacznej obserwacji pieszych, pod kątem ewentualnego łamania przepisów ruchu drogowego, w szczególności w przypadku przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Policjanci nie ustali również w obserwacji kierowców poruszających się w rejonie przejścia dla pieszych. W przypadku naruszeń przepisów prawa, zarówno przez uczestników ruchu, jak i pieszych, mundurowi podejmowali interwencje i wyciągali konsekwencje prawne.

W ramach całodziennych działań policjanci skontrolowali 56 kierujących i ujawnili 36 wykroczeń, popełnionych zarówno przez pieszych, jak i kierujących w rejonie przejść dla pieszych. Ponadto zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych, stwierdzając nieprawidłowości w stanie technicznym kontrolowanych pojazdów oraz 3 prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym. Podczas kontroli ujawnili też 1 pojazd poszukiwany.

Źródło: KPP w Krakowie