niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

6 mln na inwestycje w Małopolsce

Startuje Budżet Obywatelski! Pozwala on mieszkańcom województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

Budżet Obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu!

Kto może zgłosić zadania?

Jeśli jesteś mieszkańcem Małopolski i ukończyłeś 16 lat to możesz zgłosić zadanie do Budżetu Obywatelskiego!

Kiedy możesz zgłosić zadanie?

Od 15 kwietnia do 6 maja 2016 roku.

Jakie zadanie możesz zgłosić?

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, który poprawi jakoś życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju województwa małopolskiego. Zadanie może mieć w szczególności charakter:

 • prospołeczny;
 • kulturalny;
 • edukacyjny;
 • sportowy;
 • turystyczny;
 • ekologiczny.

Zadania muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Zasady zgłaszania zadań: 

 • zadanie powiatowe może zgłosić osoba zamieszkała na terenie powiatu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 50 mieszkańców tego powiatu;
 • zadanie subregionalne może zgłosić osoba zamieszkała na terenie subregionu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co   najmniej 100 mieszkańców tego subregionu.

Jeśli ukończyłeś 16 lat i mieszkasz w Małopolsce możesz oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego!

Głosowanie odbywać się będzie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku.

Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

 1. poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w urzędzie lub w agendach,
 2. elektronicznie (na stronie internetowej),
 3. korespondencyjnie na adres urzędu lub w jednej z agend (liczy się data wpływu do urzędu).

Pamiętaj! Możesz oddać  1 głos na zadanie powiatowe i 1 na zadanie subregionalne. Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu i subregionu, który się zamieszkuje.

Jeśli oddasz więcej głosów wszystkie twoje głosy będą nieważne.

Czekamy na wybór najlepszych zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego!

Wyniki poznamy do 31 lipca 2016 roku.

Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w danym subregionie.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego to pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce wprowadzany na skalę regionu. Jego głównym celem jest otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu. Zapraszam wszystkich państwa do udziału w spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego oraz współdecydowania o naszych małych ojczyznach. Liczę, że Małopolanie włączą się w tę inicjatywę – przyznaje marszałek Jacek Krupa.

Więcej informacji na stronie Budżetu Obywatelskiego.