piątek, 22 stycznia 2021 Imieniny: Anastazy, Wincenty

Decyzja, której treść… trudno zrozumieć

Ponad miesiąc temu podjęto decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego centrum Skawiny. Dokument podpisała Monika Bogdanowska, małopolska konserwator zabytków. Nie wzbudzałby on dużych wątpliwości, gdyby nie fakt, że w treści decyzji są informacje o Alei Trzech Wieszczów i Placu Inwalidów, które stanowią część Krakowa. Co ciekawe samo obwieszczenie, jak czytamy w dokumencie, ma podlegać publikacji na stronach Urzędu Miasta… Krakowa.

W treści decyzji czytamy m.in. o szczególnych walorach zabytkowych centrum Skawiny, a także jego „kazimierzowskim” stylu i układzie. Pod koniec widnieje jednak następująca treść: „Przytoczone powyżej fakty spełniają wymogi art. 3 pkt 1, pkt 12, pkt 13 i pkt 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i w pełni uzasadniają wpis obszaru zachodniej części Alei Trzech Wieszczów wraz z wnętrzem urbanistycznym Pl. Inwalidów w Krakowie do rejestru zabytków. Tak więc orzeczono jak w sentencji”.

– Pani konserwator uważa za zasadne wpisanie Alei Trzech Wieszczów oraz Placu Inwalidów w Krakowie do rejestru zabytków. Jednak jeszcze bardziej niepokoi nas fakt, że przysłane obwieszczenie o wydaniu decyzji nakazano opublikować UMiG w Skawinie w BIP Urzędu Miasta Krakowa. Rodzi się pytanie, czy to zwykła pomyłka, czy uznanie Skawiny za dzielnicę Krakowa. Przyznam szczerze, że nie jestem w stanie odpowiedzieć – zaznacza Marcin Kozielski, rzecznik skawińskiego urzędu.

Lovekrakow.pl zapytał o sprawę w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Na pytania o błędy portal uzyskał odpowiedź: „Decyzja nie weszła do obiegu prawnego w związku z brakiem publikacji i zostanie podana do publicznej wiadomości dopiero w dniu 7 stycznia”. Kiedy dziennikarze wysłali urzędowi skan decyzji z pieczęcią, w odpowiedzi przeczytali, że bezprawnie posługują się dokumentem.

– Gmina Skawina nie dostała tej decyzji, jako strona postępowania. Dostała ją w celu upublicznienia i wywieszenia na stronie BIP, czego nie zrobiła, bo dostała po terminie – mówi inna przedstawicielka urzędu konserwatorskiego w rozmowie z lovekrakow.pl. Z kontynuacji wypowiedzi wynika, że wysłano decyzję, która miała wejść w życie do obiegu prawnego, ale ostatecznie nie weszła „z różnych względów”.

Skawiński urząd odwołał się od decyzji 14-stronicowym pismem z podpisem burmistrza Norberta Rzepiski.