czwartek, 16 września 2021 Imieniny: Edyta, Kornel

80-lecie szkoły w Wielkich Drogach

„Pani Dyrektor, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zgłasza uczniów Szkoły Podstawowej (…) w Wielkich Drogach gotowych do uroczystego apelu z okazji 80-lecia szkoły i Święta Patrona” – tymi słowami 17 marca rozpoczęła się uroczystość, która na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 11:00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Paszkówce, a wśród zaproszonych gości byli: kpt. Jerzy Krusenstern – Prezes Krakowskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  J. Klucznik oraz Z. Liskiewicz – przedstawiciele ŚZŻ AK – Koło w Skawinie,  przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz przede wszystkim  dyrektorzy,  nauczyciele i  pracownicy, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili ją do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój placówki i pozostawili w niej – jak sami stwierdzili –  cząstkę siebie.

Świętując tak piękny jubileusz 80-lecia uzmysławiamy sobie, że na historię szkoły złożyła się praca wielu pokoleń, że my dzisiaj jesteśmy tylko cząstką czegoś pięknego i dobrego, że jesteśmy kontynuatorami wspaniałych tradycji, które przetrwały dzięki tym, którzy tu byli przed nami. Uzmysławiamy sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za coś ważnego, że współtworzymy wielkie dzieło. Tworzymy wspólnotę, która przetrwała tak długi okres czasu, a poczucie wspólnoty jest potrzebne każdemu z nas – mówiła dyrektor Joanna Chodor. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę, że nasza szkoła to miejsce bezpieczne i przyjazne dla całej społeczności uczniowskiej. To nasz drugi dom. Dom, w którym dba się o zdrowie, uczciwość, kulturę i mądrość dorastającego w nim młodego pokolenia Polaków.

Dyrektor Joanna Chodor podkreśliła także: Jesteśmy szkołą z tradycjami. Stawiamy na wartości. Obok nowoczesnych rozwiązań, których nie może zabraknąć w szkole XXI wieku, szczycimy się tym, że znamy swoje korzenie, pielęgnujemy tradycję, hołdujemy wartościom. Zgodnie z misją naszej szkoły staramy się ukształtować uczniów tak, aby dokonywali właściwych wyborów, kierowali się w swym postępowaniu szlachetnością, mądrością i wrażliwością. Wpajamy im miłość do Ojczyzny i szacunek do Narodu Polskiego, jego historii, tradycji i kultury.

Wspaniałą uroczystość uświetniły występy artystyczne,  podczas których obecni uczniowie i nauczyciele przybliżyli zaproszonym na tę uroczystość gościom historię szkoły i jej patrona.  Początki oświaty na terenie Wielkich Dróg sięgają ponad 115 lat wstecz. Potwierdza ten fakt „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z roku 1893”, w którym pod hasłem „Wielkie Drogi z Trzebolą” istnieje wpis: „Jest tu stacyja kol. poczta, telefon i szkoła ludowa”. Budynku szkolnego w Wielkich Drogach wówczas jednak jeszcze nie było, a naukę prowadzono w domach prywatnych. Budynek szkoły pojawił się dopiero w 1936 r., do którego uczęszczało 91 uczniów przydzielonych do czterech oddziałów. Szkoła, mimo wojny, kontynuowała swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Gratulacje, słowa uznania, podziękowań i serdeczności na ręce Dyrektor przekazali wszyscy zaproszeni goście.

Źródło: SP w Wielkich Drogach