wtorek, 09 sierpnia 2022 Imieniny: Roman, Ryszard

85 lat minęło…

11 stycznia 2017 r. to data, która z pewnością zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie. „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – słowami Jana Pawła II, dyrektor Halina Buchowska rozpoczęła uroczystość jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły.

Wśród zaproszonych gości byli: Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie  Ks. Prałat Edward Ćmiel, w imieniu Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Marka Pęka – dyrektor biura Senatora Antoni Holik, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Członek Zarządu Rady Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycińska. Władze Gminy Skawina reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa wraz z zastępcą Norbertem Rzepisko, Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik. Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec wraz z Wiceprzewodniczącymi: Ewą Masłowską i Ryszardem Majdzikiem.  Radni RM: Anna Wąsowicz i Artur Wątor,  Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Małgorzata Kopeć, Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG w Skawinie Marek Marzec, Główna Księgowa Placówek Marzena Bulanda, Inspektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Alicja Płonka. Ponadto obecni byli również: Prezes Fundacji Dar Serca Urszula Wiącek, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki, Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz, Dyrektor CKiS w Skawinie Janusz Bysina, Dyrektor Muzeum Regionalnego Czesław Gąsiorowski, Kierownik Środowiskowego Domu SamopomocyStanisława Szczepaniak oraz liczne grono zaprzyjaźnionych z placówką dyrektorów placówek edukacyjnych wszystkich poziomów kształcenia.

Pedagodzy,  absolwenci i pracownicy szkoły, którzy odeszli, a pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia zostali uczczeni minutą ciszy. W związku z innymi obowiązkami Marszałek Jacek Krupa wysłał list okolicznościowy, który został odczytany na uroczystości.

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłośćsłowami Jana Pawła II, jakże wymownymi dla instytucji, jaką stanowi szkoła rozpoczęła swoje wystąpienie Pani Dyrektor Halina Buchowska bo przecież nasza szkoła istnieje już tak wiele lat, że przekrój jej absolwentów przebiega przez pokolenia, a w szkole najważniejszy jest młody człowiek, uczeń, który pełen ufności wkracza w mury Naszej Szkoły, a my nauczyciele staramy się sprawić, aby uwierzył we własne siły, nie bał się marzyć i sięgnął do gwiazdpowiedziała dyrektor.

Wyraziła jednocześnie szczere uznanie dla wysiłku wszystkich pracujących w szkole, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili ją do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój placówki i jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła również ogromny wkład nauczycieli obecnie pracujących w szkole – bo przecież wszystko to, co powstało i powstaje – to nasze wspólne działania dla dobra uczniów, a wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają szkolne mury są naszą dumą i największym prezentem dla jubilatki.

Powrót w szkolne mury okazał się bardzo wzruszający dla tych, którzy zapełniali szkolne sale i korytarze wiele lat temu. W ich pamięci zapadła taką, jaką była przed kilkudziesięciu laty. Dziś swoją obecnością potwierdzili przynależność do szkoły, a obecnym uczniom dali namacalny dowód, że „Dwójka” ma już naprawdę długą historię.  Dyrektor, jak przed laty nauczyciele, „sprawdziła listę obecności” i zaprosiła absolwentów na środek. Następnie podkreślając, że są dumą i niezwykłą wizytówką naszej placówki, wraz z Burmistrzem Pawłem Kolasą, wręczyła im symboliczną tarczę absolwenta.

Program artystyczny przygotowany na tę okazję był swoistym spojrzeniem w przeszłość, ale stanowił również spojrzenie w przyszłość – „Dwójka” to szkoła gdzie kuje się talenty i odkrywa nienawykłe osobowości, a udowodnili to obecni uczniowie, którzy pod okiem swoich nauczycieli, przygotowali wspaniałe prezenty dla szkoły, sprawiając wszystkim nie lada ucztę.

Były tańce i śpiewy, w które zaangażowała się ogromna społeczność całej szkoły. Grono pedagogiczne zgodnie przyznaje, że cieszy fakt, iż w takich momentach może liczyć na Rodziców swoich pociech. Tym razem na scenie wystąpili: Kacper Szczurek, który wraz z mamą Agnieszką Szczurek zaśpiewał piosenkę o swojej szkole. W przygotowania części artystycznej zaangażowany został jeden z absolwentów szkoły – Igor Zygmunt, który czuł się dumny, mogąc wystąpić na takiej uroczystości. Łza kręciła się w oku przybyłym, gdy patrzyli na poloneza w wykonaniu drugoklasistów, a energicznymi brawami nagrodzili porywający taniec „Czekolada”. 

Na ręce Dyrektor Haliny Buchowskiej  dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń i prezentów od zaproszonych Gości.

Na zakończenie aktorzy zostali obdarowani przez Radę Rodziców słodką niespodzianką. Na scenę wjechał olbrzymi tort. W tym miejscu należą się wyrazy podziękowania dla Rodziców, którzy zaangażowali się w uroczystość, przygotowując dla gości słodkie „co nieco”, a także szkolnym kucharkom, które włączyły się w przygotowania poczęstunku dla gości.

To była naprawdę wspaniała uroczystość. Zarówno absolwenci jak i byli pracownicy życzyli sobie wzajemnie, aby w dobrym zdrowiu i podobnej kondycji spotkać się na obchodach setnych urodzin Jubilatki.

Źródło: SP2