niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Akt lokacyjny Skawiny podrobiony?

Dr Przemysław Stanko odkrył, że akt lokacyjny Skawiny mógł zostać podrobiony przez notariusza. 

Dokument, na mocy którego powstało miasto został stworzony przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Przez setki lat przechowywania w różnych archiwach papier zniszczył się i zapisane na nim słowa były praktycznie nie do przeczytania.

Z tego też powodu, w XVII wieku, stworzono kopię dokumentu. Oryginał zniszczono. Teza o sfałszowaniu powstała ze względu na fakt, że na kopii aktu lokacyjnego jest podpis… króla Kazimierza Wielkiego. Jak tłumaczy badacz, on nie podpisywał dokumentów, tylko przywieszano na nich jego pieczęć. To wystarczyło do uwierzytelnienia. Ponadto, najprawdopodobniej, Kazimierz Wielki nie potrafił pisać.

Na kopii aktu lokacyjnego Skawiny zamiast pieczęci był podpis notariusza, któremu być może zapłacono za fałszerstwo. Dr Stanko bada, kto i co mógłby na fałszerstwie zyskać. Pisze na ten temat książkę.