czwartek, 06 października 2022 Imieniny: Artur, Brunon

Bajki jako terapia…

W Gminie Skawina od bardzo wielu lat wdraża się systematycznie szereg, różnorodnych działań profilaktycznych skierowanych do społeczności lokalnej, a od prawie 10 lat krzewi wśród nauczycieli, rodziców i dzieci ideę bajko- i biblioterapii. Zagadnienia te są obecne na organizowanych tu konferencjach, spotkaniach z rodzicami i nauczycielami, warsztatach i szkoleniach dla środowiska oświatowego. Od kilku lat również wśród dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzone są przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie warsztaty z elementami bajko- i biblioterapii. Corocznie w takiej formie uczestniczy kilkanaście grup dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a ostatnio również uczniowie klas starszych szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół i ośrodków specjalnych.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydają publikacje terapeutyczne kierowane zarówno do dzieci jak i nastolatków. Od 2011 r. ukazały się: Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla najmłodszych, Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci oraz audiobook Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki. Bajki pomagajki dla dzieci młodszych i starszych. W 2016r. został wydany tomik Nastolatkiem być… – zbiór poglądowych, praktycznych pomocy do wykorzystania przez rodziców, a nade wszystko nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy w rozwiązywaniu problemów nastolatków, wzbogacony również o scenariusze zajęć.

Teksty te tworzyli biblioterapeuci – praktycy, bibliotekarze, pedagodzy, czerpiąc inspirację z własnej pracy wychowawczej i terapeutycznej. Biblioterapeuci na co dzień prowadzący zajęcia biblio- i bajkoterapeutyczne wiedzą jednak doskonale, że ogromną wartość terapeutyczną mają także teksty pisane przez amatorów – uczestników warsztatów. Dlatego Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie w ramach działań profilaktycznych, ogłosiły w 2013 roku pierwszy gminny konkurs na bajkę profilaktyczną „Młodzi dzieciom bajki piszą”, a jego finał miał miejsce w Pałacyku Sokół w Skawinie z udziałem Lidii Jazgar. Zamysłem konkursu, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych było napisanie przez nich samodzielnie bajki profilaktycznej o dowolnej tematyce, której zasady zostały im przedstawione w regulaminie konkursu i dodatkowo przybliżone przez nauczycieli – opiekunów. W kolejnych latach powtórzono konkurs, tak więc druga edycja odbyła się w 2015r., trzecia edycja, ogłoszona w 2016r., znalazła swój finał 28 lutego 2017r. a uroczystości wręczenia nagród miały miejsce w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Mimo, że wymagania konkursu były duże, coraz więcej uczniów podejmowało wyzwanie i pisało bajki. Ich tematyką były m.in.: tolerancja, stosunki interpersonalne, przyjaźń, nieśmiałość, rozbita rodzina, kłamstwo, uzależnienie od słodyczy, marzenia, szacunek do zwierząt. Każda edycja konkursu wyłaniała laureatów, a od 2016r. dodatkową nagrodą dla zdobywcy pierwszego miejsca była publikacja bajki w ogólnopolskim czasopiśmie „Biblioterapeuta”.

W efekcie końcowym, po trzech edycjach, organizatorzy dysponowali siedmioma tekstami, które zostały nagrodzone, bądź wyróżnione przez jury i zakwalifikowane do publikacji.

Po zgromadzeniu tekstów naturalnym krokiem stało się dla organizatorów ogłoszenie gminnego konkursu adresowanego do uczniów klas IV-VI na ilustrację do bajek napisanych przez ich nieco starszych kolegów.

Tomik, który dziś oddajemy w Państwa ręce jest więc owocem pracy uczniów szkół gimnazjalnych, którzy pisali bajki oraz uczniów klas IV-VI, którzy namalowali do nich ilustracje. W najbliższym czasie publikacja zostanie przekazana do placówek oświatowych na ternie gminy Skawina.

Tematyka bliska uczniom, dostrzeżona i zilustrowana przez dzieci będzie, mamy nadzieję, materiałem inspirującym młodych ludzi, ale również ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Słowem wszystkich, którym leży na sercu dobro naszych najmłodszych.

Krystyna Droździewicz, Lidia Ippoldt, Małgorzata Kopeć, źródło: PA/Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie