czwartek, 22 lutego 2024 Imieniny: Marta, Malgorzata

Będzie nowy CPR w gminie

Niedługo rozpoczną się prace związane z budową nowego Ciągu Pieszo-Rowerowego przy osiedlu awaryjnym w Skawinie.

10 maja burmistrz Norbert Rzepisko, w imieniu Gminy Skawina, podpisał umowę
z wykonawcą na budowę ciągu pieszo-rowerowego. Nowy, szeroki na 3 metry, CPR będzie przebiegał, w północnej części jezdni, od ronda na ul. Piłsudskiego do osiedla awaryjnego.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany przystanek autobusowy w rejonie którego zostanie rozdzielony ruch pieszy i rowerowy. Co ważne, przewiduje się przebudowę oświetlenia, a także wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. W ramach inwestycji niezbędne jest wykonanie odwodnienia drogi wzdłuż ul. Piłsudskiego, a także zabezpieczenie odcinków niebezpiecznych, a te z uwagi na dużą różnicę wysokości, będzie zabezpieczała stała bariera ochronna. Istotnym elementem inwestycji jest montaż nawierzchni pasów medialnych, dla osób ze szczególnymi potrzebami (tzw. pasy naprowadzające). Odcinek ten jest szczególnie istotny, gdyż zapewni połączenie istniejącego CPR biegnącego wzdłuż obwodnicy Skawiny (który jednocześnie łączy się z ponad 11-kilometrową ścieżką rowerową na Kanale Łączany – Skawina) z przystankiem kolejowym Skawina Zachodnia. 

Na nowy CPR, zgodnie z umową, mieszkańcy muszą poczekać jeszcze 5 miesięcy. Do czasu powstania nowego CPR-u, uczestnicy ruchu, na tym odcinku będą musieli liczyć się ze zmianą organizacji ruchu, miejscowymi zawężeniami
i ograniczeniami prędkości. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Transportu w Gminie Skawina” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-220.

Źródło: inf. prasowa