niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Bezpieczniej niż w ubiegłym roku

Efekty działań małopolskiej Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w okresie pierwszego miesiąca wakacji – lipiec 2017

Małopolska Policja od początku wakacji prowadzi na terenie całego województwa działania pn. „Bezpieczne Wakacje 2017”, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom wypoczywającym na terenie województwa małopolskiego.

Wstępne dane statystyczne pokazują, że w pierwszym miesiącu tegorocznych wakacji było bezpieczniej niż rok wcześniej – liczba zabitych w wypadkach drogowych uległa zmniejszeniu o 1/3.

W okresie od 24 czerwca do 31 lipca br. doszło do 494 wypadków drogowych (spadek o 28 tj. 5,4 %), w których zginęło 14 osób (spadek o 6 tj. 30 %), a 612 zostało rannych (spadek o 56 tj. 8,4 %).

W grupie wiekowej dzieci do lat 14 w wypadkach drogowych odnotowano 1 ofiarę śmiertelną natomiast 71 doznało obrażeń ciała. W lipcu ubiegłego roku w wypadku śmierć poniosło 1 dziecko.

Od początku wakacji, tj. od 24.06 do 31.07.2017 roku małopolscy policjanci skontrolowali ogółem 57 199 pojazdów, w tym 886 autobusów. Ujawniono 48 358 wykroczeń, za które nałożono 37 370 mandatów karnych (w tym 207 dot. autobusów), skierowano 3787 wniosków o ukaranie (w tym 7 dot. autobusów) oraz zastosowano 7201 pouczeń (w tym 28 dot. autobusów). Zatrzymano 625 praw jazdy i 2801 dowodów rejestracyjnych w tym 2020 za zły stan techniczny.

Pod szczególnym nadzorem znalazły się autobusy turystyczne. Od 24.06. do 31.07.2017 roku skontrolowano 886 autobusów, z czego 827 w komunikacji krajowej i 59 w komunikacji międzynarodowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych za pośrednictwem mediów przekazano informacje o możliwości skontrolowania autobusu turystycznego jeszcze przed wyjazdem w trasę – skontrolowano 330 autokarów (tj. prawie co 3. skontrolowany autobus). Kontrole autobusów ujawniły 32 usterki techniczne. Do najistotniejszych należały usterki: ogumienia, układu hamulcowego.

Podczas prowadzonych działań nie stwierdzono przypadków kierowania autobusem przez nietrzeźwego kierującego.

Policjanci w okresie wakacyjnym szczególną uwagę zwracają na obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie jazdy przez wszystkich podróżnych w pojeździe oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Kontrole ujawniły 2413 przypadków niestosowania się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i 48 przypadków niewłaściwego przewozu dzieci. Ponadto przez cały okres wakacji stosowana jest zaostrzona procedura kontrolna polegającą na każdorazowym sprawdzaniu stanu trzeźwości kierującego podczas kontroli drogowej. Pozwoliło to na ujawnienie i wyeliminowanie z ruchu 1099 nietrzeźwych kierujących.

Działania kontrolne uzupełniane są aktywną działalnością informacyjno – edukacyjną, polegającą na ścisłym współdziałaniu ze środkami masowego przekazu. Zaowocowało to90 wystąpieniami w mediach. Podjęte zostały również akcje edukacyjne, w sumie zrealizowano blisko 580 takich spotkań.

Ponadto wakacje to okres gdzie na terenie województwa małopolskiego policjanci organizują i uczestniczą w szeregu akcjach profilaktycznych w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”, podczas których m.in. promowane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Krakowie