sobota, 23 września 2023 Imieniny: Bogusław, Tekla

Boisko na miarę XXI wieku

Siatkówka, koszykówka i piłka nożna. W te oraz inne gry zespołowe będą mogli zagrać uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziszowie. Trwa tam rozbudowa boiska. Gdy prace się zakończą, zarówno uczniowie i dorośli mieszkańcy będą mieli infrastrukturę sportową na miarę XXI wieku.

Przebudowa i rozbudowa boiska w Radziszowie to jeden z elementów realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016 – 2022”. W ramach tej inwestycji istniejący obok szkoły obiekt sportowy zostanie powiększony, będzie miał nawierzchnię poliuretanową. Wyremontowany zostanie tor do skoku w dal, a boisko będzie wyposażone w cały niezbędny sprzęt do grania w gry zespołowe taki jak bramki, kosze do gry w koszykówkę czy siatki.

Z nowego boiska będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i dorośli mieszkańcy. Cały teren zostanie oświetlony lampami energooszczędnymi LED. Zostanie też zmodernizowana i rozbudowana kanalizacja razem z instalacją elektryczną całego oświetlenia. Obiekt zostanie też dostosowany do osób niepełnosprawnych. Obok boiska pojawi się tor do parkour, bieżnia, altana, kosze na śmieci, ławki oraz stojaki na rowery.

75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji zostanie pokryte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP”.

Źródło: UMiG