niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Burmistrz spotkał się z ludźmi biznesu

Blisko 100 osób, na zaproszenie burmistrza Pawła Kolasy, wzięło udział w tegorocznym spotkaniu, wśród nich: prezesi największych firm działających na terenie gminy Skawina, właściciele średnich firm, przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców oraz przedstawicie władz państwowych i samorządowych.

Tradycję dorocznego spotkania z przedstawicielami sektora gospodarki zapoczątkował kilka lat temu burmistrz Adam Najder. Dziś kontynuują ją aktualne władze Skawiny. Na zaproszenie burmistrza Pawła Kolasy odpowiedzieli prezesi zarządów, dyrektorzy i właściciele najprężniej działających i najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw. Wagę spotkania podkreśliła obecność: wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, senatora RP Marka Pęka, marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy, wicewojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Obecni na spotkaniu byli również: Wojciech Pałka, wicestarosta powiatu krakowskiego, Arkadiusz Wrzoszczyk, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Adam Wójcik sekretarz powiatu krakowskiego, Krzysztof Gębala, Łukasz Krupa oraz Stanisław Żak – radni Rady Powiatu Krakowskiego. Z uwagi na chorobę burmistrza Pawła Kolasy, zastępcy Norbert Rzepisko oraz Tomasz Ożóg przejęli rolę gospodarzy spotkania.

Sprawdzona formuła prezentacji multimedialnych również tu znalazła zastosowanie. Zastępca burmistrza Norbert Rzepisko na wstępie powitał gości i oddał głos wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi. – Nowoczesna gospodarka wsparta polską nauką, oto priorytety naszego rządu – mówił. – Naszym celem jest osiągnięcie stabilnego 5-6 % wzrostu gospodarczego opartego na polskim biznesie, zarówno tych największych przedsiębiorstwach jak i rodzinnych firmach. Działalność mniejszych firm potrzebna jest do prawidłowego funkcjonowania tych największych – podkreślił wicepremier Gowin.

Kolejny prelegent, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, na kilkunastu slajdach pokazał jakim potencjałem gospodarczym dysponuje województwo małopolskie. –  Jeden z trzech regionów, w skali całej Europy, doceniony pod względem rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Obszar generujący ogromną liczbę startupów, promujący nowoczesną gospodarkę z potężną bazą naukową – tymi słowy scharakteryzował nasz region marszałek Krupa. Swoje wystąpienie marszałek rozpoczął od zapewnienia o szybkiej realizacji kolejnych dwóch odcinków obwodnicy Skawiny.  Na zakończenie zobaczyliśmy nowy film promocyjny Małopolski.

Wicewojewoda Piotr Ćwik zapewnił zebranych przedsiębiorców o dużej otwartości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, życząc owocnych dyskusji podczas spotkania.

II zastępca burmistrza Tomasz Ożóg w prezentacji „Skawina miasto z PRZYSZŁOŚCIĄ” podsumował wszystko to co w skali ostatnich 12 miesięcy udało się zrealizować na terenie gminy Skawina. Stawiamy na zrównoważony rozwój, w którym wzrost potencjału gospodarczego pójdzie w parze z rozwojem Skawiny jako dobrego miejsca do życia. Mowa zatem była nie tylko o kolejnych obszarach inwestycyjnych ale również o działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji, pracach nad Planem Mobilności, nowym otwarciu na mieszkańców przez konsultacje społeczne, otwarciu Centrum Wsparcia dla NGO, uwzględnieniu i zaangażowaniu dwóch ważnych grup młodzieży i seniorów w dalszym rozwoju miasta.

Z zainteresowaniem przedsiębiorcy wsłuchiwali się w wystąpienie Małgorzaty Mrugały, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, która przedstawiła możliwości jakie stają przed firmami na uzyskanie pożyczek z WFOŚiGW.

Na zakończenie podziękowanie za wieloletnią współprace złożył zebranym prezes Mieczysław Lackowski ze spółki Strefa Skawina.

Myślę, że przedstawiciele sektora biznesu przyzwyczaili się już, że podczas naszych dorocznych spotkań nie tylko podsumowujemy miniony rok i prezentujemy sukcesy ostatnich 12 miesięcy, ale również informujemy o dalszych planach o inicjatywach, które przed nami. Taki standard pracy nam odpowiada – mówi I zastępca burmistrza miasta i gminy Skawina Norbert Rzepisko. – Naturalnie spotkań roboczych z przedstawicielami firm, w ciągu roku, jest bardzo dużo. Pochylamy się wówczas nad bieżącymi problemami, które w ramach posiadanych kompetencji pomagamy rozwiązywać. Noworoczne spotkania mają jednak inny charakter, a co najważniejsze – dają szansę do wymiany poglądów podczas rozmów kuluarowych – dodaje II zastępca Tomasz Ożóg.

Zarówno wysoka frekwencja jak i pozytywne opinie gości potwierdzają, że formuła spotkania z przedsiębiorcami jak co roku – sprawdziła się. Życzeniami: dalszych zawodowych sukcesów i osiągnięć, satysfakcji z prowadzonej działalności w gminie Skawina, kolejnych wyzwań, które pozwolą na ciągły rozwój oraz wpłyną na kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw, które już na stałe zostaną związane z naszym miastem – zakończyły się spotkania. Władze samorządowe konsekwentnie dokładają wszelkich starań, by stworzyć na terenie gminy Skawina klimat przyjazny przedsiębiorczości.

Źródło: UMiG