czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Bus & Truck: 89 kontroli

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wzięli udział w realizowanych przez Komendę Główną Policji działaniach wzmożonych pod kryptonimem „BUS & TRUCK”.

Celem tych działań było dyscyplinowanie kierujących pojazdami, poprzez ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego, krajowego i międzynarodowego osób i rzeczy. Policjanci szczególną uwagę zwracali na osoby przewożące dzieci oraz młodzież. Podczas działań kontrolowano m.in. liczbę osób przewożonych autobusami, stan techniczny pojazdów, jak i przestrzeganie przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i właściwego czasu odpoczynku.

Akcja „BUS & TRUCK” w powiecie krakowskim została przeprowadzona w 16 maja. Tego dnia policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzili kontrole drogowe względem 89 pojazdów, w tym również ciężarowych i autobusów, w trakcie których ujawnili 28 wykroczeń. Wobec kierowców, którzy dopuścili się tych przewinień policjanci wyciągnęli konsekwencje prawne, poprzez nałożenie mandatów karnych lub pouczeń. Dodatkowo, podczas kontroli mundurowi ujawnili 6 niesprawnych technicznie pojazdów, co w efekcie zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

Źródło: KPP