niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

„Całodobówka” również w Skawinie!

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie świadczona także w Skawinie. Takimi ustaleniami zakończyło się dzisiejsze spotkanie Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika i Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy z przedstawicielami NFZ, OPC Sp. z o.o. Sp.k. oraz Przychodni Zdrowia Skawina.

Początek zmian w systemie

Mające wejść w życie (od 1 października 2017 r.) przepisy zmieniające sposób organizacji podstawowego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej [mowa o nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych], jednoznacznie określiły, że opiekę nad pacjentami w godzinach wieczornych, nocnych oraz w weekendy i święta sprawować mają przede wszystkim szpitale zakwalifikowane do tzw. „sieci szpitali” (więcej na ten temat: KLIKNIJ TUTAJ), zaś na tych obszarach, w których nie ma tego typu placówek, w konkursie mieli zostać wyłonieni nowi świadczeniodawcy.

W konsekwencji Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ wypowiedział wszystkie dotychczasowe umowy na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (miały one obowiązywać do końca 2021 r.) i 21 sierpnia 2017 r. rozpisał nowy konkurs ofert na ww. świadczenia. Już wtedy Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podjął pierwsze rozmowy z dotychczasowym świadczeniodawcą, tj. Przychodnią Zdrowia Skawina. Okazało się jednak, że z uwagi na brak odpowiedniego potencjału na zapewnienie opieki dla nowo wyznaczonego obszaru objętego konkursem, na który składał się nie tylko teren Gminy Skawina, ale także Gminy Liszki oraz Gminy Czernichów, Przychodnia Zdrowia Skawina nie przystąpiła do konkursu. Pojawiła się więc groźba braku funkcjonowania na terenie miasta tego typu placówki.

Kolejne rozmowy ze świadczeniodawcami

Już 7 września 2017 r. stało się wiadome, że jedyną firmą, która złożyła ofertę dla naszego obszaru jest OPC Sp. z o.o. Sp.k. I tym razem Burmistrz Miasta i Gminy Skawina podjął rozmowy z przedstawicielami firmy, a kiedy pojawiło się ryzyko braku utrzymania placówki w Skawinie, zwrócił się z prośbą o wsparcie w rozmowach do Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. Szczególna intensyfikacja działań nastąpiła 22 września 2017 r., bezpośrednio po podaniu do publicznej wiadomości wyników konkursu. Wówczas odbyły się liczne rozmowy i spotkania: z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisińską oraz przedstawicielami OPC Sp. z o.o. Sp.k. i Przychodni Zdrowia Skawina, w efekcie których ustalono co następuje:

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zagwarantuje środki finansowe na zapewnienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (lekarza i pielęgniarki);
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zagwarantuje środki na zabezpieczenie miejsca świadczenia usług.

Kompromis wypracowany

Powyższe ustalenia i dzisiejsze rozmowy dają mieszkańcom Gminy Skawina następujące gwarancje:

od 1 października 2017 r., od godziny 8:00 opiekę nocną i świąteczną dla pacjentów Gminy Skawina (a także Gminy Czernichów i Gminy Liszki) będzie zapewniać OPC Sp. z o.o. Sp.k. z Krakowa;
miejsca udzielania świadczeń:
– Przychodnia Radziszów s.c., ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów (strona internetowa: KLIKNIJ TUTAJ):
a. dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie (w tym lekarz badający dzieci)
b. wizyty domowe
– Przychodnia Zdrowia Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki 2a, 32-050 Skawina (strona internetowa: KLIKNIJ TUTAJ):
a. jeden zespół lekarsko-pielęgniarski
rozwiązanie takie będzie obowiązywało co najmniej do czerwca 2018 r.

WIĘCEJ TUTAJ

Źródło: UMiG