środa, 24 lipca 2024 Imieniny: Kinga, Krystyna

Chcą drugiego parku w Skawinie

1712 osób opowiedziało się za powstaniem drugiego parku w Skawinie. Miałby on powstać w północno-wschodniej części miasta przy ulicach: Krakowskiej, Korabnickiej, Łanowej, Sadowej, Wyspiańskiego, Kopernika, Granicznej i Leśnej.

Powstanie tego terenu zielonego byłoby alternatywą dla planów zagospodarowania przestrzennego, które zakładają zabetonowanie tych terenów, gdyż dopuszczają zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, bliźniaczą i szeregową.

 Jest wola, by ochronić ostatnie tereny zielone. Proszę o nadanie administracyjnego biegu tej prośbie mieszkańców – mówił Łukasz Kurlit ze Skawińskiego Alarmu Smogowego, gdy przekazywał na ręce burmistrza petycję.

– Oczywiście inicjatywy mieszkańców są bardzo cenne dla całej gminy. Ta procedura zostanie uruchomiona. Będzie to zarejestrowane i w biuletynie informacji publicznej zostanie ta informacja pokazana, jak również trafi do merytorycznych wydziałów, które zajmą się tą sprawą. Akurat jest dobry czas na składanie takich właśnie wniosków, ponieważ rozpoczęła się zmiana studiów na terenie całej gminy i miasta – poinformował burmistrz Paweł Kolasa.

Zaznaczył też, że powierza realizację tego projektu swojemu zastępcy, Tomaszowi Ożogowi.