środa, 24 lipca 2024 Imieniny: Kinga, Krystyna

Debatowali na temat nowego urzędu

W poniedziałek, 20 czerwca, w sali obrad skawińskiego ratusza odbyła się „debata: nowy urząd dla Skawiny?”, która miała na celu zebranie sugestii, uwag i opinii dotyczących ewentualnej budowy, wyboru optymalnej lokalizacji i charakteru nowej siedziby UMiG w Skawinie. Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami!

W debacie wzięli udział: zastępca burmistrza Norbert Rzepisko, sekretarz gminy Ewa Szczepanik, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Majdzik, przedstawiciele Rady Miejskiej w Skawinie, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skawina oraz mieszkańcy miasta.

Podczas debaty poruszone zostały kwestie koncepcji budynku, przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, a także do wymogów ABI i systemów bezpieczeństwa. Omówiono także aktualną sytuację budynków urzędowych, trudności we właściwej obsłudze petentów związane z niedostosowaniem siedziby UMiG do standardów, brak komfortu pracy urzędników, a także koszty renowacji w/w budynków. Przywołano również istotny problem dla mieszkańców Skawiny i pracowników urzędu, jakim jest niedostateczna liczba miejsc parkingowych w okolicach rynku.

Ewa Szczepanik zwróciła także uwagę na brak dostosowanej do standardów Sali Ślubów – aktualne miejsce udzielania ślubu (Sala Obrad Skawińskiego ratusza) jest nieklimatyzowanym pomieszczeniem z niedostateczną przestrzenią do przyjęcia wszystkich gości. Witold Grabiec podkreślił, że ważne jest, aby powstała dostosowana do potrzeb Sala Konferencyjna, w której mogłyby się odbywać sesje RM. Dostępność takiej sali znacząco ułatwiłaby także organizację spotkań i konferencji.

Uczestnicy debaty zdecydowanie opowiedzieli się za budową nowego urzędu, jednocześnie podkreślając kwestie właściwego rozplanowania i przeznaczenia budynku. Zwrócono również uwagę na ważność przedstawienia powstałych koncepcji oraz planu finansowego przedsięwzięcia, który nie obciążyłby nadto budżetu gminy. Zwrócono również uwagę na możliwość zaadaptowania części nowo wybudowanego budynku, by mogły w nim powstać inne punkty usługowe (np. placówka pocztowa, bank, etc.), gastronomiczne i handlowe. Wynajem części powierzchni znacząco zmniejszyłby koszty utrzymania nowego budynku UMiG.

Przytaczano przykład sąsiednich gmin, w których budowa nowych urzędów przyczyniła się do poprawy jakości obsługi mieszkańców. Zwiększenie powierzchni użytkowej urzędu pozwoli także na zaangażowanie urzędu do prowadzenia praktyk i staży. Pozwoli to młodym ludziom zaprzyjaźnić się z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz nabyć wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy zawodowej i w codziennym życiu.  Często poruszanym problemem była kwestia nowej lokalizacji urzędu – padły propozycje budowy budynku UMiG w okolicach dworca kolejowego, na obrzeżach miasta, ale także zaadaptowania byłego budynku administracyjnego starej Huty Aluminium.

Poniedziałkowa debata nie kończy konsultacji społecznych ws. budowy nowego budynku urzędu. Podsumowując debatę, zastępca burmistrza Norbert Rzepisko zachęcał wszystkich mieszkańców do zabrania głosu, przedstawienia swoich wątpliwości, a także pomysłów na jak najdogodniejsze przystosowanie budynku.

Źródło: UMiG