sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Będzie współpraca z… Krzęcinem

18 maja w sali obrad skawińskiego Ratusza Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa oraz Wójt Gminy Krzęcin dr Bogdan Wojciech Brzustowicz podpisali deklarację o współpracy. Na mocy niniejszego porozumienia, kontakty nieformalne, utrzymywane od 2012 roku, nabrały mocy prawnej. Zapraszamy.

Strony zobowiązały się m.in. do:

  • wymiany doświadczeń,
  • utrzymywania kontaktów,
  • wspomagania wymiany grup ale również pielęgnowania lokalnych tradycji oraz środowiska naturalnego.

W czasie dwudniowej wizyty delegacji, w skład której weszli: dr Bogdan Wojciech Brzustowicz – Wójt Gminy Krzęcin, Sandra Żuk – asystent wójta, Alicja Kamińska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, Honorata Kłosek – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz Ireneusz Kostka – Wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, goście odbyli szereg spotkań roboczych m.in.: z Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”, z LGD Małopolska Sieć, odwiedzili Muzeum Regionalne w Skawinie, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz MultiCentrum w Skawinie a także zwiedzili najpiękniejsze zakątki naszej gminy. W piątek 19 maja w obecności zaproszonych gości miało miejsce poświecenie i otwarcie  altany przy OSP, wybudowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Niniejsze porozumienia jest inicjatywą sołectwa Krzęcin na czele z Sołtysem Antonim Bylicą oraz wszystkich, co z całą mocą należy podkreślić, lokalnych organizacji tj.: Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolniczego, Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, RKS Iskry Krzęcin, Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzęcina, Stowarzyszenia Seniorów przy błogosławieństwie i wsparciu ks. proboszcza Zdzisława Budka. Mamy nadzieję, że krzęcińska współpraca dotychczas bardzo owocna, będzie kontynuowana z korzyścią dla obu społeczności.

Jak  to wszystko się zaczęło? W roku 2012 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej nawiązało kontakt telefoniczny z Centrum Kultury w Gminie Krzęcin. Tak zawarta znajomość w roku 2013 zaowocowała wizytą, projekt pn. „Krzęcin wita Krzęcin” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemie Krzęcińskiej w ramach którego gościliśmy po raz pierwszy delegacją z Krzęcina nad Iną w Gminie Skawina. W tym samym roku odbyła się rewizyta w której udział wzięli również piłkarze RKS Iskra Krzęcin. W 2014 roku podczas jubileuszu 760-lecia Krzęcina nasze sołectwo gościło przyjaciół z zachodniopomorskiego, chwile później 77DH „Biedronka” im. AK zrealizowała projekt „Lato harcerskie nad Małą Iną” . W roku 2015 tempa nie zwalniano  „Hej od Szczecina jadę”, „Seniorzy z Gminy Krzęcin z wizytą w Krzęcinie” to nazwy kolejnych projektów w których skoncentrowano się na starszym pokoleniu. Podobnie jak w 2016 r., kiedy Małopolanie zrealizowali dwa projekty tj.:  „Patrzcie jak ten czas leci” oraz „Sportowy duch krzęcińskich seniorów”. Już w połowie 2016 r. włodarze podjęli rozmowę o sformalizowaniu współpracy. Nie sposób pominąć zaangażowania Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej oraz sołtysa Antoniego Bylicy jak i wszystkich lokalnych środowisk m.in.: Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie, RKS Iskry Krzęcin.

Źródło: UMiG