sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Dłużej postoimy w korkach

Wykonawca przebudowy obwodnicy Skawiny (firma Strabag) uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu aktualnie obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu na obwodnicy Skawiny.

Decyzję podjęto w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową ronda dla inwestycji „Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec przebudowy skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi nr 44) skrzyżowania ulic: Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie”. Termin wydłużono do 14 grudnia 2018.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wykonawcę do opóźnienia się przywrócenia stałej organizacji ruchu przyczyniły się warunki pogodowe (opad deszczu, ujemne temperatury również w ciągu dnia). Reżim technologiczny nie pozwolił na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac.

Źródło: UMiG