sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Doświetlą przejścia przy rynku

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy rynku. Pierwsze znajduje się między komisariatem policji i apteką, a drugie obok ratusza w kierunku ul. Batorego. Dofinansowanie pokryje 80 procent kosztów obu inwestycji.

Oba przejścia dla pieszych zostały wybrane nieprzypadkowo. Znajdują się one w newralgicznych, często uczęszczanych miejscach. Zarówno kierowcy jak i piesi docenią doświetlenie obu przejść. Dzięki temu poprawi się widoczność i bezpieczeństwo, a to przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w okolicy rynku.

Według policyjnych danych na przestrzeni ostatnich lat na przejściach dla pieszych w Małopolsce odnotowano spadek liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych – z 485 w 2016 roku do 257 w 2020 roku (spadek o 47 proc.). Widoczny jest także znaczny spadek liczby osób rannych – z 485 osób w 2016 do 253 w 2020 roku (o 47 proc.). Niestety poziom liczby pieszych zabitych na przejściach na przestrzeni ostatnich lat jest podobny: 18 zabitych w 2016 roku i w 2020 roku.

Źródło: UMiG / Małopolski Urząd Wojewódzki