środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Dożynki Gminne 2019 w Pozowicach

 W ostatni dzień sierpnia, wszyscy chcący kultywować obrzęd dziękczynienia za plony przybyli do Pozowic. Mieszkańców do wspólnego świętowania zaprosił Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko, Sołectwo Pozowice oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Cała miejscowość odznaczała się wspaniałymi dekoracjami, które wprowadzały wszystkich gości w klimat tradycyjnych obchodów święta plonów.

Na dożynkach zjawili się zaproszeni goście m.in. Profesor Paweł Kowal, reprezentujący władze państwowe, lokalne struktury samorządowe, przedstawiciele sektora biznesowego oraz mieszkańcy całej gminy Skawina. Czas umilił zebranym występ dzieci z klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Pozowicach, pod kierunkiem Pani Aldony Drobnicy. Uczniowie zaprezentowali piękny układ taneczny z szarfami w barwach narodowych.

Tegoroczny program dożynkowy otwierał dożynkowy korowód, po którym odbyła się uroczysta Msza Święta polowa. W dalszej części uroczystości dożynkowych odbyły się tradycyjne obrzędy: przekazanie chleba Burmistrzowi przez tegorocznych Starostów Dożynek – Aleksandrę i Antoniego Wilkoszów. W naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i dostatku, to nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał sołtys Pozowic- Pan Tomasz Hanusiak. Przywitał zaproszonych Gości oraz przedstawił konferansjerki, Marię Wyrobę oraz Cecylię Wyrobę.

Najważniejszym elementem każdej dożynkowej tradycji jest wręczanie wieńców dożynkowych przez delegacje kół gospodyń wiejskich z poszczególnych sołectw. Kolejne ośpiewania wieńców dedykowano: Pozowice – Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina Panu Norbertowi Rzepisko, Polanka Hallera – Wicemarszałkowi Senatu Panu Markowi Pękowi, Jaśkowice – Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Facimiech – Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi, Rzozów – Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Łukaszowi Smółce, Wola Radziszowska – Staroście Powiatu Krakowskiego Panu Wojciechowi Pałce, Krzęcin – Wicestaroście Powiatu Krakowskiego Panu Arkadiuszowi Wrzoszczykowi, Jurczyce – Radnemu Rady Powiatu Krakowskiego Panu Pawłowi Kolasie, Borek Szlachecki – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie Pani Ewie Masłowskiej, Wielkie Drogi – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Panu Witoldowi Grabcowi, Zelczyna – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Panu Tomaszowi Ożogowi, Ochodza – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu CEZ w Skawinie Panu Martinowi Hancar, Kopanka – przedstawicielowi Zarządu Dragon Polska Sp. z o.o. Panu Piotrowi Czekaj, Radziszów – współwłaścicielowi Zakładu Produkcyjno – Handlowego „BOBEK” z Radziszowa Panu Jarosławowi Bobek, Gołuchowice – rolnikom, Państwu Stanisławie i Józefowi Sołtysom, Grabie – rolnikowi Panu Krzysztofowi Grzywie.

W tym miejscu, dziękujemy Kapeli Ludowej z Radziszowa, która przygotowała oprawę muzyczną wszystkich prezentacji. Kolejnym etapem uroczystości było podziękowanie Sołtysom z Gminy Skawina, które złożył Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Bogdan Pęk. W tym roku Sołtysi zaskoczyli publiczność swoją kreatywnością i zaprezentowali utwór – w tempie poloneza, który odtańczyli przed sceną z porwanymi z publiczności Samorządowcami. Liczymy na podtrzymanie tej tradycji w kolejnym roku. Pan Sołtys Pozowic przekazał również na ręce Sołtysów pamiątkowe upominki.

W myśl płynącego ze sceny motta: „Rolnik jak pożniwuje, to potem imprezuje”, wszyscy uczestnicy imprezy oddali się zabawie, której przewodziła „Kapela pod nogę”.

Źródło CKiS