środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Droga Zelczyna-Krzęcin będzie przebudowana!

30 sierpnia 2019 r. prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 601217 K Zelczyna-Krzęcin zostało wybrane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach realizacji robót budowlanych przewiduje się poszerzenie i wymianę nawierzchni wraz z przebudową sieci gazociągu na odcinku ok. 920 metrów drogi gminnej łączącej Krzęcin z Zelczyną (tzw. Działy), tj. ul. Spokojna w Krzęcinie.

Szacunkowy koszt całości inwestycji wynosi 1 445 333,70 zł z czego 50% środków, tj. 722 667,70 zł będzie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowane zakończenie realizacji to listopad 2020 r.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ponadto fundusz będzie finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym. Funkcjonowanie Funduszu Dróg Samorządowych powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Dofinansowanie zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego z FDS ma służyć zapewnieniu większej ilości środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym, a także zwiększeniu elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji  z zaplanowania corocznego i możliwości dofinansowania zadań o charakterze wieloletnim.

– Tak szeroka lista zadań, jak również ogromna kwota, którą otrzymała Małopolska, to dla nas wyjątkowa szansa. Możemy zrobić mocny krok naprzód, zrealizować tak liczne projekty w bardzo konkretny sposób usprawniające komunikację. Niejednokrotnie są to zadania niezwykle wyczekiwane przez mieszkańców, bo w praktyce oznaczające dla nich lepszy dojazd do sąsiednich miejscowości, do pracy czy do lekarza. Inwestycja w drogi lokalne to inwestycja w rozwój całego regionu oraz komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dziękuję wszystkim samorządom, które postawiły sobie takie cele i skorzystały z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Cieszy każda kwota pozyskana ze środków zewnętrznych, która dofinansowuje realizacje zadań w naszej gminie. Oczywiście zawsze w takich sytuacjach można zadać pytanie, czy nie można pozyskać większych środków? Zwłaszcza kiedy analizujemy listę dofinansowań w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego. Ale oczywiście należy pogratulować Panu Burmistrzowi zaangażowania i skuteczności w tym zakresie – mówi radny Rady Powiatu w Krakowie.

 

(źródło UGS)