czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Duża inwestycja drogowa

Gmina Skawina otrzymała 4 mln 382 tys. złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę ul. Torowej oraz budowę nowej łączącej się z nią drogi. 

Dofinansowanie pokryje 50 proc. wartości całej inwestycji. Oprócz położenia nowej nawierzchni, prace obejmą także budowę ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji, poboczy oraz oświetlenia ulicznego.

Przekazanie środków było okazją do poruszenia z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem tematu istotnych inwestycji. Burmistrz Norbert Rzepisko rozmawiał między innymi o przyszłym przedsięwzięciu związanym z zabezpieczeniem gminy Skawina przed powodzią. Poruszono także temat budowy całkowicie nowej przeprawy nad Skawinką.

Dofinansowanie na ręce burmistrza Norberta Rzepisko złożył minister Andrzej Adamczyk. W uroczystości przekazania środków udział wzięli: wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, wicestarosta powiatu krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk oraz radny powiatu krakowskiego Krzysztof Gębala.

Źródło: UMiG