sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Duża inwestycja w Wielkich Drogach

Siłownia pod chmurką, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, park linowy i plac zabaw. Między innymi taka infrastruktura powstanie przy szkole podstawowej w Wielkich Drogach. To efekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016 – 2022”, który zakłada poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Wielkie Drogi idą z duchem czasu. Do połowy 2021 roku teren wokół szkoły podstawowej zmieni się nie do poznania. Zaniedbaną i pustą dotychczas okolicę wypełni nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Będzie dobrze oświetlone, co umożliwi grę również w godzinach wieczornych. Obok boiska powstanie plac zabaw z poliuretanową nawierzchnią, która jest miękka i bezpieczna dla dzieci. Zostanie zrobiony też użytek z drzew wokół szkoły, na których będzie zamontowany park linowy dla dzieci.

Oprócz urządzeń do zabawy zadbamy też o otoczenie. Wokół nowych atrakcji zostaną posadzone drzewa i krzewy. Będzie wybudowane także oświetlenie całego terenu, nowy chodnik, droga oraz parkingi. Zostaną postawione też stojaki na rowery.

Inwestycja jest obecnie na etapie wyłaniania wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia prac to drugi kwartał 2021 roku.

75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji zostanie pokryte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP”.

Źródło: UMiG