sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Działania ws. ptasiej grypy w gminie

Od ubiegłego tygodnia na terenie naszej gminy w miejscowościach Radziszów oraz Wola Radziszowska w obszarze zapowietrzonym, w promieniu 3 km od ognisko choroby ptasiej grypy tj. w miejscowości Krzywaczka, służby weterynaryjne prowadzą perlustrację gospodarstw.

Prelustracja weterynaryjna polega na:

 • szacowaniu liczby drobiu w gospodarstwach,
 • ocenie sposobu hodowli drobiu,
 • informowaniu o przestrzeganiu zasad bioasekuracji nakazanych w tym kryzysowym okresie.

W tym okresie hodowcy muszą stosować maty dezynfekcyjne przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń gospodarskich dla ptaków, ubrania ochronne na trenie hodowlanym i zasadę  mycia rąk wodą z mydłem przed i po pobycie w pomieszczeniach dla ptaków.

Ptaki będą zlikwidowane poprzez ZAGAZOWANIE, a następnie SPALENIE odpadów, natomiast właściciele ptactwa domowego otrzymają od państwa odszkodowanie, wyliczane od sztuki zwierzęcia. Na podstawie perlustracji wykonanej przez lekarza weterynarii wydawane są decyzje i szacowane są straty w gospodarstwie. W komisji pracują  przedstawiciele Powiatowego Inspektora Weterynarii w Krakowie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Jako podstawę do wyceny brane są pod uwagę aktualne rzeczywiste ceny poszczególnych gatunków i odmian ptaków. Służby weterynaryjne określają odmianę również ich wiek, kondycję itp.

Po zagazowaniu ptaków na nieruchomościach, budynki inwentarskie będą poddane dezynfekcji, a właściciele gospodarstw będą zobowiązani do zabezpieczenia odchodów zwierzęcych, ściółki z pomieszczeń inwentarskich, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii. O terminie odwołania zakazu utrzymywania ptactwa w pomieszczeniach i innych zakazach oraz nakazach mieszkańcy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zrozumiałe, że działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy mogą budzić protesty. Dla wielu gospodarzy to poważna strata, a w przypadkach hodowli na własne potrzeby  odszkodowania nie pokryją całości poniesionych nakładów, w szczególności gdy z produkcji żywności (jaj) korzysta wiele rodzin. W związku z ptasią grypą  występującą w u producentów drobiu, jaj ucierpi również gospodarka, z uwagi, iż kolejne rynki zbytu drobiu są zamykane, a importerzy obawiają się przeniesienia choroby na swój teren. Dla wielu hodowców drobiu to prawdziwa klęska, nawet jeśli ptasia grypa nie dotknie ich hodowli bezpośrednio. Ten poważny problem dotkliwy jest dla budżetu państwa, a więc w efekcie nas wszystkich.

MAPKA (by zobaczyć obszar objęty zagrożeniem, w menu po lewej stronie, zaznacz na samym dole warstwę pn. ptasia grypa)

Maty dezynfekcyjne zostały rozłożone w następujących miejscach:

 • ul. Bukowska w Skawinie – droga gminna w kierunku Bukowia/Kulerzowa;
 • ul. Batalionów Chłopskich – droga gminna w kierierunku tzw. „piekiełka” – na Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Skawina oznaczono kierunek na Kolonia Górne Korabniki;
 • ul. Leśna Boczna – droga gminna przed wyjazdem na górę libertowską i laskiem (po prawej stronie).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami art. 46 ust. 3 pkt 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z póżn.zm.) i Rozporządzenie Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje się posiadaczom zwierząt zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, z rejonu zapowietrzonego  w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7. Nie zastosowanie się do nakazów i zakazów określonych wyżej wymienionymi przepisami jak i Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 10 stycznia 2017 r., zmienionego 16 stycznia 2017 r. może skutkować sankcjami karnymi.

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  ul. Lublańska 11, 31-410 Kraków
  tel./fax: 12 411 25 69, e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  ul. Rynek 3, 32-050 Skawina
  tel.: 12 277 01 53, e-mail: ros@um.skawina.net

Źródło: ROŚ