czwartek, 16 września 2021 Imieniny: Edyta, Kornel

Dzieci bajki ilustrują

Konkurs polega na zilustrowaniu bajek, które zostaną wybrane dla placówki przez organizatorów po wcześniejszym zgłoszeniu się szkoły do konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 28.04.2017r.

W zależności od ilości placówek, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie szkoła otrzyma jedną, dwie lub maksymalnie trzy bajki spośród wybranych do publikacji siedmiu tekstów.

Uczestnicy będą mieli do wykonania ilustracje do wszystkich otrzymanych bajek.

Planowane jest wydanie publikacji z nagrodzonymi tekstami oraz ilustracjami, które powstaną w wyniku tego konkursu.

Bajki, które Państwo otrzymają mają objętość maksymalnie 4 stron formatu A4.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Dzieci bajki ilustrują”

1.ORGANIZATOR KONKURSU:

 • Urząd Miasta i Gminy Skawina
 • Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie ul. Rynek 12 32-050 Skawina

tel. 12 276 26 10

e-mail bibped@skawina.net

www.bibped.skawina.net

2.CELE KONKURSU:

 • edukacja publiczna w środowisku lokalnym w obszarze profilaktyki problemowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej i plastycznej dzieci i młodzieży,
 • promocja działalności biblioteki i instytucji związanych z profilaktyką uzależnień
  w środowisku,
 • zwiększenie zasobów literackich poprzez publikacje „bajek profilaktycznych”

3.UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Konkurs polega na zilustrowaniu bajek, które zostaną wybrane dla placówki przez organizatorów. Bajki powstały już w wyniku dwóch edycji konkursu ogłoszonego dla gimnazjalistów „Młodzi dzieciom bajki piszą”. Zostaną one opublikowane i zilustrowane pracami uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, powstałymi w wyniku ogłoszonego konkursu.
 • Szkoły chętne do udziału w konkursie zgłaszają chęć uczestnictwa w terminie do 04.2017r.
 • W zależności od ilości placówek, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie szkoła otrzyma jedną, dwie lub maksymalnie trzy bajki spośród wybranych do publikacji siedmiu tekstów.
 • Uczestnicy będą mieli do wykonania ilustracje do wszystkich otrzymanych
 • Praca musi być zgodna z tematem bajki.
 • Praca może być wykonana dowolną techniką płaską (akwarela, grafika, rysunek, kreda)
  w formacie A4.
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie.
 • Prace należy oddać do dnia 31 maja 2017 do Biblioteki Pedagogicznej.
 • Na pracy winny się znajdować się następujące dane :
 1. imię i nazwisko autora,
 2. klasa,
 3. nazwa szkoły,
 4. tytuł ilustrowanej bajki.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach www biblioteki i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.
 • Prace należy dostarczyć we wskazanym terminie w zaklejonej, opisanej kopercie wraz
  z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

5.KRYTERIA OCENY:

Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę :

 • estetykę wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania,
 • zgodność z treścią bajki,
 • oryginalność pracy.
 1. ZASADY NAGRADZANIA:
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa,
 • Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie na Rynku
  w Skawinie.

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna, więcej szczegółów