środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

Dziewięć rodzin z dofinansowaniem

Samorząd zapłaci 9 wybranym rodzinom z naszej gminy po 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie do swojego dziecka niani. Środki będą wypłacane w ramach pilotażowego projektu „Małopolska Niania” przygotowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego. 

Projekt „Małopolska Niania” ma na celu wsparcie rodziców dzieci do 3. roku życia, powracających na rynek pracy i podejmujących zatrudnienie, poprzez zapewnienie im dofinansowania do zatrudnienia najbardziej preferowanej przez nich formy opieki nad dziećmi do lat trzech tj. zatrudnienia niani. Ma także pozwolić na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy – niań, zwłaszcza tych o szczególnej sytuacji na rynku pracy (powyżej 50 roku życia i długotrwale bezrobotnych).

Wysokość świadczenia Małopolska Niania wynosi minimum 1500 zł; świadczenie jest finansowane przez gminę w kwocie 1000 zł ze środków pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego i w kwocie minimum 500 zł ze środków własnych gminy (wkład własny gminy).

W naszej gminie wniosek złożyło 11 rodzin. Wymogi formalne spełniło 9 wniosków, które zostały poddane ocenie merytorycznej i zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

Gmina Skawina uzyskała dotację na ten cel w wysokości 20 tys. zł. Całość dotacji dla wszystkich gmin to 293 tys. zł.

Źródło: UMiG