czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Ekologiczny happening na powitanie wiosny

Pierwszego dnia wiosny uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie zorganizowali „Drugi ekologiczny happening na powitanie wiosny”. Celem tej imprezy było propagowanie zachowań ekologicznych i przyjaznych środowisku z hasłem przewodnim „Nie chcemy więcej SMOGU”.

Uroczystość otworzył apel z udziałem organizacji współpracujących ze Szkołą. Przemawiała Dyrektor Anna Kawaler, sołtys wsi Krzęcin Antoni Bylica, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej Halina Jaskierna, a całość imprezy została nagrana przez Telewizję Skawina.

W uroczystym korowodzie z transparentami i zakupionymi przez Radę Rodziców maseczkami antysmogowymi, klasy I-III przemaszerowały ulicami Krzęcina, wraz ze Strażą Miejską oraz Ochotniczą Strażą Pożarną z Krzęcina. Druhowie ze straży wspierali okrzyki uczniów przez megafon, apelując do wszystkich mieszkańców o rozsądne palenie w piecach, segregację śmieci oraz nie wypalanie traw.

Dzieci rozdawały mieszkańcom przygotowane w szkole ulotki wydrukowane na ekologicznym papierze, na których znajdowały się szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia spowodowanych smogiem. Ekologiczny korowód wzbudził ogromne zainteresowanie, którzy  podziwiali barwne stroje uczniów, włączyć się w skandowanie haseł o dbałość  o naszą planetę oraz poznać jak od najmłodszych lat dzieci uczą się troski o środowisko.  Uroczystość zakończona została „zamknięciem” Marzanny w piwnicy szkolnej, pożegnaniu zimy i radosnym powitaniu wiosny. Organizatorami happeningu były: Anna Zięcik, Aneta Wróblewska-Karwacik, Ewa Kulak przy współpracy wszystkich nauczycieli klas I-III.

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji i samym przebiegu uroczystości: Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie, Straży Miejskiej, Antoniemu Bylicy, Halinie Jaskiernej, Ewie Byrskiej oraz mieszkańcom Krzęcina, którzy włączyli się do naszej imprezy.

Źródło: ZSP w Krzęcinie