sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Gmina reaguje na sugestie z Krakowa

Skawina stanowczo protestuje przeciwko coraz częściej pojawiającym się głosom, że wszystkie gminy wokół Krakowa nic nie robią w celu poprawy jakości powietrza. Takie uogólnianie jest krzywdzące i nieprawdziwe. Skawina od lat podejmuje pionierskie w skali całej Polski działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Efekty widać na stacjach pomiarowych. Liczba dni z przekroczonymi normami spadła dwukrotnie, a średnie stężenie pyłu PM10 mieści się w normie. 

– Absolutnie nie zgadzam się z twierdzeniem, że wszystkie gminy trują Kraków. Ostateczne rozwiązanie problemu smog to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoi Skawina i od lat głośno o tym mówimy. Jesteśmy na dobrej drodze i choć do sukcesu jeszcze daleko, to będziemy konsekwentnie dążyć do celu, jakim jest gmina czysta, zdrowa i wolna od smogu. Mamy odwagę i energię do pracy, a za nami już stoją konkretne wyniki – mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

W 2020 roku Skawina dysponowała największym budżetem „antysmogowym” w Małopolsce, który wynosił prawie 15 milionów złotych. To o ponad 3 miliony więcej niż Kraków dysponujący 24-krotnie większym budżetem. Pieniądze te zostały przeznaczone na wymianę pieców, termomodernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Największy w Małopolsce budżet na walkę ze smogiem to efekt skutecznego pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych. Mieszkańcy mogą skorzystać nie tylko ze środków gminnych, ale także programów dofinansowujących wymianę kotłów (Czyste Powietrze i Stop Smog). Tak wysoki budżet „antysmogowy” przyniósł konkretne efekty. Skawina zajmuje pierwsze miejsce wśród gmin wokół Krakowa w zakresie złożonych wniosków do programu Czyste Powietrze oraz liczby wymienionych kotłów w ramach innych programów dotacyjnych. W sumie dofinansowano wymianę ponad 2 tys. „kopciuchów”.

Skawina dysponuje największym zespołem ze wszystkich gmin Metropolii Krakowskiej zajmujących się tematyką antysmogową. Powołano Wydział Ochrony Powietrza, którego pracownicy są dedykowani do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami gminy. Każdy zainteresowany może skontaktować się ekodoradcą, przyjść do niego i uzyskać fachową pomoc oraz wsparcie. 

W Skawinie odbywają się kontrole pieców, w których bierze udział Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Ochrony Powietrza. Zachęcają oni do skorzystania z dotacji, doradzają i ułatwiają ich pozyskanie. W kontrolach bierze również udział dron, który jest „mobilnym laboratorium” pozwalającym szybko sprawdzić, czy z komina nie wydobywają się zakazane substancje. 

Skawina jako jedyna gmina w Małopolsce głośno poparła Program Ochrony Powietrza dla województwa. W trakcie dyskusji nad złagodzeniem jej zapisów zaapelowała do radnych Sejmiku Województwa, by ci jej nie zmieniali i pozostawili w stanowczej formie. Dodatkowo Skawina jako jedna z kilku gmin w Polsce wprowadzi u siebie całkowity zakaz palenia węglem, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2030 roku.

Na doświadczeniach antysmogowych Skawiny uczą się inne gminy. To właśnie tutaj po raz pierwszy wprowadzono rządowy program termomodernizacji Stop Smog, który później zaczął funkcjonować w innych miastach. Na doświadczeniach Skawiny uczył się między innymi Rybnik i Sosnowiec. Stop Smog okazał się sukcesem, a przystąpić do niego planuje między innymi Kraków.

Te działania przyniosły konkretne efekty. Liczba dni z przekroczonymi normami PM10 spadła dwukrotnie. W 2013 roku było to 120 dni, a w 2020 już 60. Od 2019 roku średnie stężenie pyłu PM10 mieści się w normie. 

– Przyłączam się do apelu prezydenta Jacka Majchrowskiego skierowanego do gmin wokół Krakowa. Powietrze nie uznaje granic administracyjnych i tylko wspólnymi działaniami możemy rozwiązać problem smogu. Zapraszam do Skawiny, chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i pomożemy – mówi burmistrz Norbert Rzepisko.

Źródło: UMiG