czwartek, 16 września 2021 Imieniny: Edyta, Kornel

Gmina w stanie alarmu

Burmistrz, w związku z zagrożeniem powodziowym, ogłosił na terenie gminy Skawina stan alarmu przeciwpowodziowego od 18 lipca, godz. 10:00, do odwołania.

Zobowiązuje się zatem jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne wymienione w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Skawina, którym przypisane są zadania w zakresie ochrony przed powodzią, do realizacji jego postanowień.

Burmistrz powierzył nadzór nad realizacją zarządzenia koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

„Powołałem sztab kryzysowy, który koordynuje działania służb odpowiedzialnych za Państwa bezpieczeństwo. Stale pracujemy i monitorujemy sytuację. Proszę o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń służb” – napisał Rzepisko na swoim profilu facebookowym. 

Burmistrz podjął decyzję po obfitych opadach deszczu, które spowodowały podtopienia i zalały drogi w gminie Skawinie. W tym momencie sytuacja się uspokoiła. Dobra informacja jest taka, że na 19 lipca w rejonie Skawiny synoptycy nie przewidują opadów.