niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Goście ze Lwowa poznali Skawinę

W czwartek 18 maja gościliśmy w Skawinie niemal 30-osobową grupę przedstawicieli gromad wchodzących w skład kształtującej się Aglomeracji Lwowskiej.

W dniach od 16 do 18 maja przedstawiciele sporej grupy ukraińskich gromad odbyli wizytę studyjną w wielu gminach okalających Kraków. Podczas wizyty ukraińscy merowie poznawali metody, narzędzia, ale przede wszystkim charakter współpracy wypracowanej przez lata przez gminy w ramach metropolii.

Gości z Ukrainy przywitali na dworcu kolejowym w Skawinie burmistrz Norbert Rzepisko oraz zastępca burmistrza Tomasz Ożog. Podczas prezentacji budynku dworca dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Joanna Węgrzyn opowiadała m.in. o tym, jakich zmian dokonano w budynku czy z jakich udogodnień mogą korzystać mieszkańcy. Budynek, który dziś tętni życiem, wzbudził niemałe zainteresowanie wśród przybyłych gości. Największe wrażenie zrobiło to, że w jednym budynku połączono tak wiele funkcji: komfortową poczekalnię dla podróżnych, bibliotekę publiczną i kawiarnię. Pojawiło się mnóstwo pytań dotyczących funkcjonowania biblioteki. W dalszej części zastępca burmistrza Tomasz Ożóg przedstawił działania podjęte na rzecz organizacji przestrzeni przyjaznej mieszkańcom z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu. Opowiedział również o tym, w jaki sposób pozyskano finansowanie np. parkingu Park&Ride. 

Kolejnym punktem wizyty był skawiński ratusz. Na sali obrad burmistrz Norbert Rzepisko zaprezentował doświadczenia wynikające ze współpracy z Metropolią Krakowską, relacji formalnych i roboczych między poszczególnymi członkami Stowarzyszenia, a także korzyści i trudności w realizacji wspólnych inicjatyw i projektów, szczególnie komunikacyjno-transportowych. Tu również nie zabrakło wielu bardzo trafnych pytań. Na spotkaniu wyświetlono również film ukazujący piękno gminy, dokonane inwestycje i możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, który spotkał się z gromkimi brawami. Następnie delegacja zwiedziła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów oraz Strefę Aktywności Gospodarczej.

Wizyta została sfinansowana przez Radę Europy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej „MISTiA” jest partnerem merytorycznym wspomagającym ukraińskich konsultantów i ukraińskie władze samorządowe. W ramach wizyty przedstawiciele ukraińskich samorządów zwiedzili polskie aglomeracje Metropolii Krakowskiej, Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii oraz należące do nich gminy.

Źródło: UMiG