poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Dawid, Henryk

Gospodarka odpadami – nowe wzory deklaracji

Urząd Miasta i Gminy informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie Uchwała Nr VIN/295/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 6 lipca 2016 r., która określa nowy wzór deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.

Wszystkie deklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do 31 lipca 2016 r. obowiązują na dotychczasowych warunkach.

Nowe wzory deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rynek 1, pok. 2 lub w wersji elektronicznej: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: UMiG