czwartek, 21 października 2021 Imieniny: Urszula, Hilaria

Grupa dla osób uwikłanych w przemoc

Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie zaprasza osoby doświadczające różnych form przemocy do udziału w grupie psychoedukacyjnej. Spotkania, które rozpoczną się 30 września, potrwają do 16 grudnia 2016 r. i będą się odbywać cyklicznie raz w tygodniu, w każdy piątek w godzinach od 16.30 do 19.30.

Głównym celem działania jest pomoc osobom doznającym przemocy, które chcą zatrzymać przemoc w rodzinie, odzyskać godność osobistą, zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc.

Uczestnikami grupy wsparcia są osoby doświadczające różnych form przemocy, których życiem zawładnął lęk, chaos i poczucie bezradności i nie wiedzą jak poradzić sobie z przemocą jakiej doznają. Na spotkaniach grupy uczestnicy pracują nad budową poczucia własnej wartości poprzez pracę w grupach, wykłady, ćwiczenia i wskazówki do przemyślenia, dzielenie się doświadczeniem. Dla wielu osób jest to pierwszy w ich życiu krok na drodze do zbudowania poczucia własnej wartości, pokochania siebie i zainwestowania w swoją przyszłość i po tych zajęciach rozpoczną nowy etap w życiu.

Grupa psychoedukacyjna:

  • jest grupą otwartą i mogą w niej uczestniczyć osoby dorosłe zamieszkujące na terenie gminy Skawina. Oferta skierowana jest do osób, które doświadczają przemocy w rodzinie oraz te, które podjęły działania, aby rozpocząć nowy etap w życiu.
  • może się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków. Każdą nową osobę przed przystąpieniem do grupy psychoedukacyjnej zapraszamy na indywidualne spotkanie z osobą prowadzącą.
  • rozpoczyna się od 30 września i trwać będzie do 16 grudnia 2016 roku. Spotkania grupowe odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu, w każdy piątek (14 spotkań) w godzinach od 16.30 do 19.30 w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Skawinie (za wyjątkiem dnia 24 października 2016 r. kiedy odbędą się konsultacje indywidualne).

Prowadząca spotkania: Iwona Anna Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, psychoterapeuta, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia), certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA), certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarą przemocy (Instytut Psychologii Zdrowia), mediator, ekspert w programie Telewizji TVN „Rozmowy w Toku”, seksuolog kliniczny, biegły sądowy, wykładowca.

Osoby biorące udział w spotkaniach muszą być pełnoletnie.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Więcej informacji na temat grupy oraz zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: +48 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie w godz. 10.00 do 20.00.

Źródło: UMiG