niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Hałas zagrożeniem dla zdrowia

Jedną z grup najbardziej narażonych na utratę słuchu jest młodzież. Uznając wagę tego problemu pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z nauczycielami i uczniami LO w Skawinie przystąpili do realizacji projektu „Hałas – zagrożenie dla środowiska, zagrożenie dla zdrowia”

Prowadzone w Polsce badania wykazały, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje około 21% powierzchni kraju, oddziałując na jedną trzecią ludności. Jedną z grup najbardziej narażonych na utratę słuchu jest młodzież. Jak wykazują liczne badania około 20 proc. młodych osób w naszym kraju ma problemy ze słuchem. Powodem takiego stanu rzeczy może być uszkodzenie słuchu wynikające z przebywania w miejscach o zbyt dużym natężeniu dźwięku i/lub z zbyt głośnego słuchania muzyki.

Uznając wagę tego problemu pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z nauczycielami i uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie przystąpili do realizacji projektu „Hałas – zagrożenie dla środowiska, zagrożenie dla zdrowia ”.

Projekt realizowany był w ramach konkursu na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze edukacji w 2017 r. pn. „Naukowe inspiracje – ciekawe i kreatywne” w ramach współpracy z działającym przy Liceum Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Przekazana po przez cykl wykładów oraz warsztatów wiedza na temat hałasu pozwoliła na uzmysłowienie uczniom, szkodliwego działania ponadnormatywnych dźwięków na ich organizm. W trakcie realizacji projektu uczniowie dokonywali pomiarów hałasu na terenie miasta Skawiny jak i natężenia dźwięku emitowanego przez przenośne urządzenia do jego odtwarzanie (telefony komórkowe, laptopy, odtwarzacze MP3).

Wykonane badania wykazały, że najbardziej uciążliwy hałas na terenie centrum Skawiny występuje przy drodze krajowej 44. Za niebezpieczne dla zdrowia uznano również głośne słuchanie muzyki szczególnie na słuchawkach dousznych. Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy przekonali się o niekorzystnym wpływie hałasu na ich zdrowie, ale również zdobyli umiejętność do samodzielnego zdobywania wiedzy po przez zadawanie pytań stawianie hipotez i poszukiwania odpowiedzi na nie.

Źródło: UR Kraków / LO w Skawinie / UMiG