sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W czwartek, 21 lipca, w sali obrad skawińskiego Ratusza odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina, podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie aktów powołania członkom Komitetu Rewitalizacji – gremium opiniodawczo-doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie procesu rewitalizacji.

W posiedzeniu uczestniczyli: wybrani członkowie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie Tomasz Ożóg oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, a także Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.

Posiedzenie rozpoczęło przemówienie burmistrza Tomasza Ożoga, który pokrótce przedstawił ideę stworzenia Komitetu, a także wyraził nadzieję, iż dzięki Komitetowi realizacja działań w zakresie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie bardziej sprawna i sprawi, iż wiele problemów lokalnej społeczności uda się rozwiązać.

Następnie burmistrz Tomasz Ożóg dokonał uroczystego wręczenia aktów powołania obecnym na posiedzeniu członkom Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina

Akty powołania do Komitetu Rewitalizacji otrzymali:
1. Bała Zdzisława
2. Bednarczyk Mirosław
3. Bylica Antoni
4. Byrska Ewa
5. Czekaj Franciszek
6. Ćwierz-Szczurek Krystyna
7. Dudek Joanna
8. Fugiel Marek
9. Gutierrez Elżbieta
10. Kałwa Grażyna
11. Klimas Grzegorz
12. Kmieć Tadeusz
13. Konarski Józef
14. Koń Grażyna
15. Kościelny Karol
16. Lasota Piotr
17. Łukasik Małgorzata
18. Martyna Łukasz
19. Marzec Marek
20. Ostrogórska Mira
21. Pijocha Janusz
22. Pyzik Anna
23. Rączka Janina
24. Romański Sergiusz
25. Samborski Łukasz
26. Sapała Antoni
27. Spyrka Małgorzata
28. Stawowy Tomasz
29. Szczurek Bogusława
30. Śliwa Mirosław
31. Tomczak Józef
32. Wojtanowska Marta
33. Zając Eugeniusz
34. Zgrzywa Magdalena

Burmistrz Tomasz Ożóg pogratulował zebranym członkom Komitetu z nadzieją na dobrą i pomyślną współpracę.

Następnie przeprowadzono wybory Prezydium Komitetu Rewitalizacji w tym Przewodniczącego i dwóch Zastępców. Przewodniczącym Komitetu został Tadeusz Kmieć, natomiast Zastępcami, reprezentujący obszary wiejskie Gminy Skawina Daniel Wrzoszczyk oraz miasta Skawina Elżbieta Gutierrez.

Posiedzenie zakończyła prezentacja Pani Lidii Klimas – przedstawicielki Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, na temat zrealizowanych i planowanych działań w zakresie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022.

Przypomnijmy: Komitet Rewitalizacji dla Gminy Skawina wspiera działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcję opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji na obszarze Gminy Skawina.

Źródło: UMiG