poniedziałek, 25 października 2021 Imieniny: Daria, Wilhelmina

I Skawińskie Spotkania z Historią

Galicyjskie Towarzystwo Historyczne wraz ze współorganizatorami: Muzeum Regionalnym w Skawinie oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, jak również współfinansującymi: Gminą Skawina i Powiatem Krakowskim, ma zaszczyt zaprosić 17 września 2016 r. na konferencję naukową i widowisko historyczne pod wspólnym tytułem „A jednak wojna… 1914”. 

I Skawińskie Spotkania z Historią to krótka konferencja naukowa i inscenizacja plenerowa w wykonaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej.

Pokusimy się o odtworzenie (w teorii i praktyce) mobilizacji galicyjskich pułków z szeroko rozumianego rejonu Skawiny na wieść o wybuchu Wielkiej Wojny. W czasie inscenizacji postaramy się przedstawić hipotetyczną potyczkę oddziałów austro-węgierskich z rosyjskimi, która z całą pewnością odbyłaby się, gdyby rosyjski „walec parowy” dotarł aż pod Skawinę. Na szczęście takie wydarzenie nie miało miejsca; mieszkańcy doznali jednak wszystkich uciążliwości i „dobrodziejstw” związanych z kwaterunkiem, wyżywieniem oraz przemieszczaniem się wojsk różnego autoramentu…

Program 17 września 2016 r. (sobota):

Konferencja naukowa w budynku d. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Parku Miejskim w Skawinie (Pałacyk „Sokół”)

10:00 – 10:30 – uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych Gości.

10:35 – 11:00 – dr Dariusz Dyląg „Polska kawaleria legionowa po pierwszym stadium organizacyjnym we wrześniu 1914 r.”.

11:05 – 11:30 – Andrzej Zaręba „Krakowscy druciarze. Szkic do portretu 16 Pułku Landwehry >>Krakau<<„.

11:35 – 12:00 – Leszek Kapłon „Radziszowianie w szeregach armii Habsburgów”.

12:05 – 12:30 – dr Wiesław Bator „Mobilizacja i Wielka Wojna według świadectwa Stanisława Kotlarczyka”.

12:35 – 13:25 – Roman Frodyma „Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne z lat 1914 – 1915”.

Podczas trwania konferencji odbędzie się na Rynku w Skawinie pokaz uzbrojenia w wykonaniu zaproszonych Grup Rekonstrukcji Historycznej.

Widowisko historyczne na tzw. Starorzeczu w Skawinie:

14:00 – 14:15 – przywitanie zebranych na skawińskich błoniach.

14:30 – 15:30 – retrospektywne ukazanie wybranych działań wojennych w Galicji, od wejścia w bój po przełamanie gorlickie w wykonaniu GRH „Gorlice 1915”, GRH 13 pp „Krakowskie Dzieci”, GRH 25 Smoleński pp, GRH 72 Tulski pp, 71 Bielewski pp, GRH 155 Pruski pp. Widowisko poprowadzi dr hab. Andrzej Olejko.

15:35 – 16:00 – podziękowanie dla członków grup rekonstrukcyjnych oraz dobrodziejów.

16:05 – 16:45 – żołnierska grochówka prosto z kuchni polowej dla widzów i uczestników Spotkań.

Wstęp wolny. Zapraszamy

Informacja: dr Dariusz Dyląg, Galicyjskie Towarzystwo Historyczne

Źródło: CKiS