sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Idą upały? Napełnij basen wcześniej

Lato za pasem, a to oznacza, że będzie coraz cieplej,. A jak coraz cieplej, to wiele gospodarstw będzie korzystało z przydomowych basenów. Wodociągi radzą co robić, by je napełnić nie wywołując problemów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie przekazał istotne informacje dotyczące korzystania z wodociągów publicznych, zwłaszcza podczas napełniania basenów. Przestrzeganie kilku ważnych zasad może pomóc w zapewnieniu sprawnego dostarczenia wody i uniknięciu problemów związanych z napełnianiem basenów.

Kiedy najlepiej napełniać basen? Przedstawiciele skawińskich wodociągów zalecają rozpoczęcie procesu napełniania basenu z wyprzedzeniem, przed spodziewanymi okresami upałów. Dobrze jest unikać napełniania basenu w weekendy oraz w dni powszednie po godzinie 17:00, ponieważ wtedy może wystąpić zakłócenie w dostawie wody, tj. spadek ciśnienia. Najlepiej napełniać basen we wczesnych godzinach porannych, kiedy obciążenie sieci wodociągowej jest mniejsze.

Jak prawidłowo napełnić basen? Wskazane jest korzystanie z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku do napełniania basenu. Zaleca się użycie umiarkowanego strumienia wody pod stałym nadzorem.

Czy Zakład Wodociągów i Kanalizacji oferuje usługę dowozu wody do basenu? Nie, ZWiK dostarcza wodę jedynie poprzez sieci wodociągowe. Nie świadczy usługi dostarczania wody do basenów.

Czy ZWiK świadczy usługę napełniania basenu wodą z hydrantu? Nie, hydrant służy do pobierania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach przeciwpożarowych oraz technologicznych związanych z eksploatacją sieci wodociągowej. Kradzież wody z hydrantu to nielegalne działanie i podlega karze do 5000 zł zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Fot. gov.pl