czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

II Gminna Olimpiada Matematyczna za nami

Zorganizowana po raz kolejny w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, znanym jako Niebieski Miś zgromadziła rekordową liczbę 14 zespołów 3-osobowych z wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Skawina.

Organizatorom udało się sprawić, że królowa nauk jawiła się jako zestaw gier i zabaw z motywem matematycznym, które nie dość, że uczyły współdziałania, stanowiły pretekst do wykonywania operacji matematycznych, dawały także okazję do dobrej zabawy w gronie rówieśników. W gronie szacownego jury zasiedli przedstawiciele: Rady Rodziców – pani Marta Tyrpa, Radna – pani Ewa Masłowska, Kierownik Wydziału Edukacji – pan Marek Marzec oraz Dyrektor Przedszkola pani Anna Borowska.

Cele, jakie postawiły sobie organizatorki to wykorzystanie kompetencji matematycznych do rozwiązywania zadań stawianych – w szczególności: przeliczanie, porównywanie, planowanie, przewidywanie, rozumowanie dedukcyjne, podejmowanie decyzji, rozwijanie inteligencji operacyjnej i logicznego rozumowania, umiejętności pracy zespołowej, kształtowanie odporności emocjonalnej i gotowości do pokonywania trudności oraz wykorzystywanie zdobywanej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Olimpiada przybrała formę kolorowej gry „chodnikowej” opartej na motywach wiosennych, podczas której dzieci, wykonując rzuty kostkami i dodając, bądź odejmując miały za zadanie jak najsprawniej dostać się do strefy zadania. Tych stref było 7, a zadania przygotowane zostały przez „ekspertów”, ukrytych pod postaciami „stolarza – majsterkowicza”, „radosnej ogrodniczki” i „szalonego badacza”. To nauczycielki Alicja Szteliga, Jolanta Hytkowska – Fąfara, Justyna Cieniawa i Renata Wedzicha, które wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, osobiste zainteresowania i pasje przygotowały zadania na miarę XXI wieku i na miarę umiejętności zdolnych, skawińskich przedszkolaków.

Koncepcje, do których sięgnięto podczas opracowywania scenariusza to inteligencje wielorakie Howarda Gardnera, gry matematyczne Mirosława Dąbrowskiego, pedagogika freblowska oraz program edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. Zadania zaplanowano do realizacji we współpracy z innymi członkami zespołu – taka konstrukcja działań uczy dzieci kooperacji i uczenia się od innych, minimalizuje jednocześnie element rywalizacji, która nie jest pożądaną postawą na tym etapie edukacji (chyba, że w sporcie!).

Dzieci podczas wykonywania zadań rozwiązywały proste działania matematyczne, przeliczając w zakresie 12, dodając i odejmując na konkretach lub w pamięci, porównywały cyfry i inne symbole matematyczne, starając się wybrać najbardziej optymalne rozwiązania, rozpoznawały i nazywały figury geometryczne, składały figury z części, określały pojemność naczyń, odmierzając płyny miarką, wykazywały orientację w przestrzeni, a także przewidywały, szacowały i współdziałały podczas wykonywania zadań stawianych. Wśród zadań pojawiła się gra matematyczna z wykorzystaniem kamieni domina Dotto, tangram, pentomino oraz konstruowanie brył z wykałaczek i namoczonych ziaren ciecierzycy. Dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem, stosując się do ustalonych na początku reguł – sygnalizowały wykonanie zadania emblematem z uśmiechniętą buźką, starannie odliczały zdobyte punkty, które pojawiały się także na ekranie monitora.

Po zakończeniu zabawy wszystkie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Gminę Skawina, a członkowie jury – pamiątkowe wiosenne obrazy przygotowane przez uzdolnione plastycznie dzieci z Niebieskiego Misia.

Opracowanie J. Hytkowska-Fąfara