sobota, 02 grudnia 2023 Imieniny: Balbina, Bibiana

Informacje dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

– ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego

– wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

– wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

– posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

– wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

– zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.Punkty recepcyjne:– Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)– Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)– Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)– Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)– Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)– Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)– Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)– Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41) Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:– ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego ? legalny pobyt trwa do 90 dni;- wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ ? pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;
Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;- wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni;- zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni. Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.  Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19. Szczegółowe informacjeUrząd do Spraw Cudzoziemców:www.gov.pl/udschttps://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 Tel.: +48 47 721 75 75 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.Tel.: +48 12 210 20 02e-mail: info.spec@muw.plINFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00Tel.: +48 12 210 20 20 e-mail: info.opt@muw.plhttps://infoopt.pl/Źródło: PCZK w Krakowie