środa, 04 października 2023 Imieniny: Rozalia, Edwin

„Integracja przez muzykę”

Pod takim hasłem Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast wraz ze Szkoła Muzyczną I stopnia realizowało projekt „Integracja przez muzykę”. Na zaproszenie SSPM oraz dyrektora Szkoły Muzycznej, 9 czerwca, przyjechali do Skawiny uczniowie ze Szkoły Artystycznej w Roztokach z Czech.

9 czerwca
Od godz. 17.00 rodzice uczniów skawińskiej szkoły muzycznej oczekiwali na przyjazd gości, którzy przyjechali z lekkim opóźnieniem. Po przyjeździe na parking szkolny, zaproszeni uczniowie udali się do gościnnych rodzin, które zobowiązały się użyczyć noclegu i wyżywienia. Nauczyciele i kierowca zostali zakwaterowani w hotelu.

10 czerwca
W dniu tym zaplanowano spotkanie na Rynku w Skawinie, uczniów i nauczycieli szkoły w Roztokach oraz uczniów skawińskich rodzin, które zobowiązały się opiekować uczniami z Czech, oraz dwóch nauczycieli skawińskiej szkoły muzycznej. Stamtąd udali się na zwiedzanie Skawiny (Błonia Skawińskie, Starorzecze) oraz odwiedzili Muzeum Regionalne w Skawinie. Gospodarzem w Muzeum był pan dyrektor Czesław Gąsiorowski, który nadzwyczaj ciekawie poprowadził godzinne zajęcia. Po wyjściu z Muzeum, goście postanowili odpocząć. Zrezygnowano więc z zaplanowanej wizyty w MultiCentrum. Czas do obiadu (tj. do godziny 12.00 spędzono na Skawińskich Błoniach.

O godzinie 12.00 goście i gospodarze poszli na obiad do restauracji „Pod Irysami”. Po obiedzie, goście przyjechali do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. Na miejscu odbyła się próba przed zaplanowanym Koncertem Integracyjnym.

Koncert Integracyjny rozpoczął się w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie o godz. 17.00. Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, oraz goście z Czech i Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobrej wystąpili przed Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina Pawłem Kolasą, Zarządem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Władzami Miasta Skawina, delegacjami z miast partnerskich Skawiny Hürth z Niemiec, Thetford z Wielkiej Brytanii, Roztok i Holesova z Czech, Turcianskich Teplic ze Słowacji i Przemyślan na Ukrainie. Koncert Integracyjny należy uznać za bardzo udane przedsięwzięcie. Występ artystyczny uczniów z różnych szkół zbliżył uczestników koncertu a spędzony czas na wspólnym poczęstunku po koncercie (catering) spowodował zacieśnienie relacji towarzyskich pomiędzy uczniami ze Skawiny i Roztok. Po koncercie, rodzice uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie zabrali dzieci do swoich domów.

11 czerwca
W godzinach rannych dzieci udały się do Wieliczki, gdzie zwiedzały zabytkową Kopalnię Soli. Wykupiona została trasa uczniowska. W zwiedzaniu Kopalni wzięło udział 21 osób: 2 nauczycieli i 8 uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie, 7 uczniów i 4 nauczycieli Szkoły w Roztokach. W podziemiach Kopalni Soli podano zaplanowany obiad. Spędzony czas w Kopalni przy obiedzie, był atrakcyjną formą dalszego zbliżenia zarówno uczniów jak i nauczycieli obu szkół. Po obiedzie i spędzeniu wolnego czasu w kopalni Soli, grupa znalazła się w nadszybiu Kopalni o godzinie 15.00. Powrotną drogę odbyto autobusem.

Po powrocie pod Szkołę, uczniowie zostali przewiezieni prywatnymi samochodami do domów w których nocowali. Tam, przygotowano się do integracyjnej dyskoteki przygotowanej w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie.

Wspólna zabawa trwała do godziny 21.00. Podczas dyskoteki zapewniony był poczęstunek (catering): kanapki, napoje, ciastka, a o godz. 21.00 nasi goście zostali zabrani do rodzin na nocleg.

12 czerwca
Uczniowie z Polski i Czech oraz rodzice polskich dzieci spotkali się koło autokaru grupy czeskiej. Około godz. 10.00 rano nastąpiło pożegnanie grupy gości z Czech. Podsumowując przedsięwzięcie, nasuwa się spostrzeżenie, iż projekt spełnił oczekiwania pomysłodawców. Wszyscy byli zadowoleni z wizyty, zarówno goście jak i gospodarze. Wizyta grupy z Czech, spowodowała większe osiągnięcia celów od pierwotnie zakładanych. Dzieci bardzo się zaprzyjaźniły, radziły sobie wspaniale z barierą językową. Współzawodnictwo – jakie zawsze wytwarza się pomiędzy uczniami szkół artystycznych – miało zgodnie z oczekiwaniami bardzo pozytywny i „zdrowy” charakter. Rodzice uczniów szkoły skawińskiej bardzo pozytywnie wypowiadają się o swoich czeskich podopiecznych.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie mogła po raz pierwszy zorganizować wspólne „muzyczne przyjęcie” o randze zarówno lokalnej jak i międzynarodowej. Osiągnięte efekty w wyniku realizacji projektu, to przede wszystkim nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami obu szkół, podniesienie i osiągnięcie trudnej sztuki umiejętności radzenia sobie ze stresem towarzyszącym występom artystycznym. Uczniowie mają zwiększoną motywację do udziału w imprezach międzynarodowych, które w przyszłości, dla profesjonalnego muzyka, staną się oczywiste i naturalne. Nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami obu szkół poprzez aktywny udział w Koncercie Integracyjnym, jak i poprzez obserwację i słuchanie pracy uczniów i pedagogów ze szkół w Polsce i szkoły w Czechach.

Źródło: SSPM/Szkoła Muzyczna