sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Inwestycje w sołectwach

Ciągi pieszo-rowerowe w Rzozowie, Woli Radziszowskiej i Kanale Łączańskim. Do tego nowe chodniki i przebudowa skrzyżowania. Rozpocznie się faza projektowa kolejnych inwestycji, które przyczynią się do zmniejszenia korków w całej gminie i poprawią bezpieczeństwo na drogach w sołectwach.

Skawina realizuje działania mające zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jedną ze sztandarowych inwestycji jest budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta Skawina oraz Radziszowa. Ich kluczowym celem jest zapewnienie mieszkańcom możliwości wygodnego dojścia do odnowionego dworca PKP. Te działania niemal dobiegły końca.

Budowa CPR-ów w mieście zakończyła się, a w Radziszowie jest w zaawansowanej fazie. Dworzec „Biblioteka Skawina został otwarty, można już korzystać z największego w gminie parkingu park&ride, wiat rowerowych oraz ulicy Kolejowej. Budowa przejść podziemnych w okolicy dworca jest na zaawansowanym etapie, a w całej gminie powstają nowe stacje przesiadkowe. Te zadania są realizowane w ścisłej współpracy z PKP PLK oraz Powiatem Krakowskim.

Powyższe inwestycje to cały ciąg trudnych zadań, które po zakończeniu znacząco poprawią komfort podróży do stacji kolejowych, z których pociąg zabierze mieszkańców na przykład do Krakowa. Kolej znacznie skróci czas podróży do stolicy Małopolski szczególnie w godzinach szczytu.

Aby stworzyć wygodną infrastrukturę dla wszystkich mieszkańców gminy niezbędne są inwestycje w sołectwach:

Rzozów
Powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który pozwoli w wygodny i bezpieczny sposób dostać się od stacji PKP Rzozów do DW 953. W tym miejscu zostanie także przebudowane skrzyżowanie. Powstaną także chodniki przy DW 953, które będą połączone z ciągiem pieszo-rowerowym.

Wola Radziszowska
W centrum Woli Radziszowskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Będzie on prowadził od kładki na Cedronce do skrzyżowania znajdującego się przy stacji kolejowej. Wygodny i szeroki na co najmniej 3 metry chodnik dla pieszych i rowerzystów doprowadzi bezpiecznie mieszkańców do przystanku, z którego będą mogli pojechać dalej autobusem lub koleją.

Radziszów – Skawina

Budowa CPR-ów w mieście Skawina już dobiegła końca, oddanie do użytku ciągów pieszo-rowerowych w Radziszowie zostało przesunięte do maja 2021 roku z powodu wykrytej usterki mostu łączącego ul. Jana Pawła II oraz ul. Brzegi. Gdy obecne prace w Radziszowie dobiegną końca, kolejnym etapem będzie wybudowanie nowych CPR-ów, które połączą ze sobą miasto Skawina oraz Radziszów, co sprawi, że całe przedsięwzięcie będzie kompletne.

Te zadania zostaną zrealizowane dzięki bardzo dobrej współpracy z Powiatem Krakowskim, który jest właścicielem znacznej części dróg, przy których powstaną inwestycje. UMiG dziękuje staroście krakowskiemu Wojciechowi Pałce oraz wicestaroście Arkadiuszowi Wrzoszczykowi za wsparcie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców sołectw.

Powyższe inwestycje są obecnie w fazie projektowania. Dopiero po opracowaniu wszystkich szczegółów i sporządzeniu pełnej dokumentacji projektowej, rozpocznie się pozyskiwanie środków zewnętrznych. Gotowy projekt to warunek niezbędny, aby zacząć poszukiwania pieniędzy poza gminą.

Planowany termin rozpoczęcia powyższych prac budowlanych to 2022 rok.

Kanał Łączański
Rozpoczęła się budowa ciągów pieszo-rowerowych na Kanale Łączańskim. CPR w bezpieczny sposób połączy miejscowości wzdłuż DK 44 i pozwoli wygodnie dotrzeć mieszkańcom do centrum miasta Skawina. Ścieżka poprzez odpowiednie zjazdy i rampy bezpiecznie umożliwi dotarcie do każdego przystanku kolejowego po drodze. Dziękujemy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie za wsparcie przy całej inwestycji.

Dlaczego są budowane CPR-y w kolejnych sołectwach?
Stworzenie mieszkańcom gminy atrakcyjnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów to jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata. Ścieżki będą łączyły się z najważniejszymi węzłami przesiadkowymi, przy których pojawią się parkingi, przystanki autobusowe oraz inne udogodnienia dla przyszłych użytkowników Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

„Skawina to nie tylko miasto, ale też sołectwa. Dlatego po zakończeniu prac w centrum, naturalną koleją rzeczy jest, by skoncentrować się na sołectwach. Jednak aby rozpocząć nowe inwestycje, należy zakończyć obecne.” – czytamy w komunikacie UMiG.

Źródło: UMiG