czwartek, 09 grudnia 2021 Imieniny: Wiesław, Leokadia

„Jak rybki w wodzie”

Oferowane, już piaty rok z kolei, przez Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie, zajęcia skierowane są w sposób szczególny  do dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz ich opiekunów. Oparte są na założeniach koncepcji Halliwck, będącej sposobem  uczenia innych aktywnego uczestniczenia w zabawie  w wodzie, niezależnego poruszania się w niej, aż do nabycia umiejętności pływania. Koncepcja zakłada wykorzystywanie zabaw, gier, piosenek oraz aktywności zadaniowych w celu stopniowego  przystosowania dzieci do środowiska wodnego.  

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, w małej niecce basenu „Camena” w Skawinie. Każdemu pływakowi towarzyszy opiekun: rodzic bądź wolontariusz. W trakcie ich trwania nie używa się bowiem żadnych pomocy wypornościowych. Sesje w wodzie odbywają się w grupach dobranych według indywidualnych potrzeb i umiejętności pływaków. Grupie przewodzi trener-instruktor proponujący kolejne aktywności oraz czuwający nad bezpieczeństwem i prawidłowością wykonywanych zadań. Instruktorami są dwie nauczycielki przedszkola Justyna Cieniawa i Joanna Kierepko, które posiadają uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.

Każda sesja/lekcja w wodzie odbywa się w oparciu o 10-cio punktowy Program Halliwick:

  1. Przystosowanie psychiczne.
  2. Niezależność.
  3. Kontrola rotacji poprzecznej.
  4. Kontrola rotacji strzałkowej.
  5. Kontrola rotacji wzdłużnej.
  6. Kontrola rotacji łączonej.
  7. Wypór.
  8. Unoszenie się w bezruchu.
  9. Ślizg w turbulencjach.
  10. Prosty napęd i podstawowy styl pływacki.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest nauka bezpiecznego i swobodnego poruszania się  i przebywania w wodzie poprzez wdrażanie do kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie. Jest to również doskonała zabawa i efektywnie spędzony czas z dzieckiem. Z tego właśnie względu Halliwick stanowi atrakcyjną formę uczenia się, dzięki której mali pływacy poprzez zabawę zdobywają nowe umiejętności.

Rodzice dzieci uczęszczający na zajęcia Halliwick dostrzegają wymierne korzyści na różnych płaszczyznach dla rozwoju najmłodszych. Wśród zalet wymieniają: przełamywanie lęku przed wodą, radość, wspieranie rozwoju społecznego poprzez kontakt z grupą innych dzieci.

Wielu przyznaje, że stanowią atrakcyjną i  aktywną formę spędzania wspólnie czasu. Ponadto wpływają na budowanie pozytywnej relacji i wzmocnienie więzi z dzieckiem. Walorów zatem jest wiele.

Mamy nadzieję, że jeszcze długo będziemy mogli oferować ten rodzaj zajęć dla naszych dzieci.

                                                                             Opracowanie artykułu Justyna Cieniawa, Joanna Kierepko