środa, 19 stycznia 2022 Imieniny: Henryk, Marta

Tradycje uratowane od zapomnienia

W aurze świątecznej w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach odbyło się spotkanie promocyjne wsi Jaśkowice połączone z prezentację publikacji „Jaśkowice z pamięci i nie tylko” pracy zbiorowej pod red. Wiesława Czubaja. Celem tej wielopokoleniowej współpracy było ocalenie od zapomnienia lokalnych tradycji.

W programie znalazło się przedstawienie w wykonaniu uczniów, które przypomniało rolnicze tradycje wsi i początki szkoły w Jaśkowicach. Z kukiełkami i szopką, która od lat umila święta w Jaśkowicach i okolicy, uczniowie mieli okazję złożyć serdeczne życzenia bożonarodzeniowe wszystkim zaproszonym gościom.

Przedstawiciele stowarzyszenia przedstawili wyniki konkursu plastycznego „Moje Jaśkowice” oraz informację o realizacji projektu „Izba regionalna”. Degustacja potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich była miłym zakończeniem wieczoru.

Uroczyste spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, I Zastępca Burmistrza MiG Skawina Norbert Rzepisko wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia Marek Marzec, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki wraz z małżonką, a także Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Ewa Tarnopolska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie Czesław Gąsiorowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach Joanna Chodor, sołtys Jaśkowic oraz Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek – Józef Tomczak a także przedstawiciele licznych organizacji działających w Jaśkowicach.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach, Stowarzyszenie Jaśkowice-Nasza Przyszłość oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Jaśkowicach.

Źródło: SP w Jaśkowicach