czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Jaśkowice: W świecie tajemnic

31 maja odbył się finał I Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego, którego tematem przewodnim były „Tajemnice ciała człowieka”. Konkurs, zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Jaśkowicach, miał charakter dwuetapowy i przystąpiło do niego 9 szkół podstawowych z obszaru gminy Skawina.

Pierwszy etap konkursu odbył się 26 kwietnia w zgłoszonych placówkach i miał na celu wyłonienie 3 najlepszych uczniów z każdej ze szkół. W drugim etapie, o miano najlepszego Anatoma wśród uczniów klas IV-VI, walczyło 27 uczniów. – Wszyscy uczestnicy wytrwale przygotowywali się do turnieju, zapoznając się z wymaganą literaturą oraz przeprowadzając doświadczenia, które stanowiły część zadań konkursowych. Na uczniów czekało spore wyzwanie w postaci arkusza 19 zadań, zawierających szereg wiadomości, znacznie wykraczających poza wiadomości przewidziane podstawą programową z przyrody – mówi dyrektor szkoły Elwira Biel.

Do łamania głów nad testem przyczyniły się Katarzyna Kaszuba i Lucyna Przebinda, które wspólnie układały zestaw pytań. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą i dokładnym przygotowaniem, o czym miała okazję przekonać się Komisja Konkursowa. Prace młodych przyrodników cechowały się wysokim poziomem i wieloma szczegółami w udzielanych odpowiedziach. Po burzliwych obradach i wnikliwym sprawdzeniu prac, Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce:
Hubert Tyrka – Szkoła Podstawowa w Zelczynie

II miejsce:
Weronika Baran – Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach:

III miejsce:
Kacper Morawa – Szkoła Podstawowa w Borku Szlacheckim
Gerard Gajda – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

Wyróżnienia:

 • Bartosz Jasiński – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 • Olga Kowalska – Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
 • Jakub Lempart – Szkoła Podstawowa w Zelczynie
 • Agnieszka Horwacik – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 • Filip Ostrogórski – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 • Julia Płonka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
 • Julia Korzeniowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
 • Filip Bobula – Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
 • Michał Piszczek – Szkoła Podstawowa w Borku Szlacheckim
 • Eryk Remański – Szkoła Podstawowa w Radziszowie
 • Mateusz Bularz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

Uczniowie, którzy zajęli miejsca I-III oraz wyróżnienia zostali nagrodzeni dyplomami, ciekawymi książkami oraz grami planszowymi, poszerzającymi wiadomości i umiejętności przyrodnicze. Dodatkowo laureaci I i II miejsca otrzymali kaski rowerowe, ufundowane przez prezesa Stowarzyszenia Jaśkowice Nasza Przyszłość, Bronisława Biesia. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali książki o tematyce przyrodniczej oraz drobne upominki. Podziękowaniami w postaci pięknych albumów, zostali nagrodzeni również nauczyciele, którzy pomagali swoim uczniom przygotować się do konkursu.

Nagrody wręczyła Dyrektor SP w Jaśkowicach Elwira Biel wraz zaproszonymi gośćmi: kierownikiem Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Markiem Marcem oraz Ryszardem Majdzikiem, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skawinie. Nagrody główne wręczył Bronisław Bieś. Kwiaty, które ufundowała Renata Osiecka, otrzymali również przybyli Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

W czasie prac Komisji Konkursowej, zaproszeni goście, uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział w przedstawieniu przygotowanym przez uczniów SP w Jaśkowicach pod opieką Katarzyny Brzeskiej oraz Pawła Żmudy. Inscenizacja, zaprezentowana przez młodych aktorów, poświęcona była zdrowemu stylowi życia oraz zasadom odżywiania się. Cały program wzbogacony był pięknymi piosenkami, wykonanymi przez szkolny chór. Uczniowie zaangażowali się również w organizacyjną część wydarzenia.Dekoracje do przedstawienia przygotowały Liliana Czopek i Agnieszka Lelek. Nad techniczną stroną konkursu czuwała Barbara Lalik. O poczęstunek dla przybyłych gości oraz uczestników konkursu, zadbała Rada Rodziców, za co składamy podziękowania – dodaje Elwira Biel.

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia to praca całego zespołu nauczycieli, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz pomysłami. Bez zaangażowania całej Rady Pedagogicznej SP Jaśkowice z pewnością nie udałoby się wszystkiego tak dobrze przeprowadzić. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Szkołom, które przystąpiły do Konkursu za wzorową współpracę w trakcie czynności organizacyjnych oraz za świetne przygotowanie uczniów.  – Ideą Konkursu jest pogłębianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych, rozbudzanie pasji do przedmiotów ścisłych oraz poszerzanie zainteresowań uczniów. Wysoki poziom zaprezentowany na Konkursie pozwala przypuszczać, że wśród uczestników kryją się wielkie talenty. Mamy nadzieję, że Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy na stałe zagości w kalendarzu skawińskich wydarzeń edukacyjnych i będzie okazją do kolejnych spotkań w tak znakomitym gronie oraz promowania wartości nauki i zasad fair play. Do zobaczenia za rok! – podsumowuje Elwira Biel.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach